Kuşaklar Yada Ayvalık Yaşantısı PDF ´ Kuşaklar


  • 223 pages
  • Kuşaklar Yada Ayvalık Yaşantısı
  • Ahmet Yorulmaz
  • Turkish
  • 23 September 2014
  • 975140861X

10 thoughts on “Kuşaklar Yada Ayvalık Yaşantısı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kuşaklar Yada Ayvalık Yaşantısı➾ [Download] ➾ Kuşaklar Yada Ayvalık Yaşantısı By Ahmet Yorulmaz ➳ – Natus-physiotherapy.co.uk Ahmet Yorulmaz n Sava n ocuklar kitab n n devam niteli inde olan Ku aklar ya da Ayval k Ya ant sMilli M cadele nin hemen ard ndan T rkiye ile Yunanistan aras nda kar l kl n f s de i imini ama layan ve Ahmet Yorulmaz n Sava n ocuklar kitab n n devam niteli inde olan Ku aklar ya da Ayval k Ya ant sMilli M cadele nin hemen ard ndan T rkiye ile Yunanistan aras nda kar l kl n f s de i imini Kuşaklar Yada eBook É ama layan ve ad na m badele denen b y k olaydan bir ba ka kesit sunuyor Sava n ocuklar n n kahraman Girit m badili Aynakis Hasan bu roman nda da n plandad r ama bu kez Girit alkant s ndan sonra ana yurtta yerle ti i Ayval k ta ba ka bir toplumsal siyasal ve ekonomik m cadelenin i inde bulur kendini.


About the Author: Ahmet Yorulmaz

Ahmet Yorulmaz Ayval k T rk gazeteci yazar ve evirmen zmir stanbul ve Ayval k ta gazetecilik yapt Edebi ya am na a da Yunan Edebiyat evirileriyle ba lad nce k sa hik ye ve iir sonras nda ocuk kitaplar ve roman Kuşaklar Yada eBook É evirileri yapt Ayval k ta ancak sekiz ay ya atabildi i bir gazete kard te Geylan Kitabevi ni kurdu y l aral ks z kitap l k yapt ktan sonra yazabilmek ve evirebilmek amac yla emekli oldu.