Cesta slepých ptáků eBook ↠ Cesta slepých ePUB


Cesta slepých ptáků ❮Read❯ ➳ Cesta slepých ptáků Author Ludvík Souček – Natus-physiotherapy.co.uk Rom n popisuje n lez podivn ch mimozemsk ch artefakt na Islandu Hlavn hrdinov doktor Kamen k, jeho p telkyn a pozd ji man elka Alena a dva Islan an , l ka Bjelke a horsk pr vodce Thorgunn se pokou ej Rom n popisuje n lez podivn ch mimozemsk ch artefakt na Islandu Hlavn hrdinov doktor Kamen k, jeho p telkyn a pozd ji man elka Alena a Cesta slepých ePUB í dva Islan an , l ka Bjelke a horsk pr vodce Thorgunn se pokou ej odhalit v echna tajemstv spojen s t mito podivn mi n lezy a no se do hlubin islandsk ch jeskyn po stop ch hrdin Verneova rom nu Cesta do st edu Zem.


10 thoughts on “Cesta slepých ptáků

  1. Radomil Dojiva Radomil Dojiva says:

    Prvn d l t to rom nov trilogie voln navazuje na Vernovu Cestu do st edu Zem Report n m zp sobem popisuje dobrodru nou v pravu doktora Kamen ka z Prahy, v etn fotografi a dal ho doprovodn ho materi lu, m ve sv dob zm tl i n kter ten e D ky autorov erudici nen snadn odli it re ln fakta od fikce, p esto e se postupn dost v me od Viking , p es UFO ke kosmick m let m Pokud je v m 15 20 let, je to vynikaj c z bava


  2. AngryKarl AngryKarl says:

    Prvn d l naprosto fam zn sci fi, p esto e to vlastn ani nen sci fi Druh m rn slab A t et d l naprost let a jedno velk WTF hlavn v porovn n s realistick m dokument rn lad n m prvn m d lem kdyby lo o samostatn d lo, asi by to nebylo tak hrozn


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *