[PDF / Epub] ☁ Beyoğlu'nda Gezersin By Nazlı Eray – Natus-physiotherapy.co.uk

Beyoğlu'nda Gezersin Beyo Lu Nda Gezersin, Nazl Eray N Arp C D Nyas N E Siz Bir Co Rafyayla N N Ze Seriyor Kimler, Neler Yok Ki Bu D Nyan N I Inde Nak Ibendi Eyhi K K H Seyin Efendi, Beyo Lu Nun Krali Esi Madam Tamara, Mazi Kalbimde Bir Yarad R Program N N Yap Mc S Ulvi, Elinde Ge Mi Teki Bir Kad N N Hat Ra Defteri Ile Beyo Lu Nda Dola An Lg N K Bozac Naki, Deli Saati Ni Sunan Nl Doktor Ve Gece Karanl N Y Rt P Hafifleten Re Eteleri Beyo Lu Cinayetinin H L Z Lmemi Esrar , Sanki Bu D Nyay Ger Ek Hayattan Ay Ran Yemye Il Sessizli I Ve Y Llar N E Ip Sarartt Mezar Ta Lar Ile Ey P S Rtlar , Ehit TayyareciFethi Bey E Rumeli Han N D K Lm Bir Muhallebiyi And Ran Mermer Merdivenlerinde Rastlamak, Ge Mi In I Ine S K M Markiz Pastanesi Ve Roman Boyunca F Rt Na Gibi Esen Stiklal Caddesi


10 thoughts on “Beyoğlu'nda Gezersin

 1. says:

  stanbul, Ankara ve Fethiye nin sokaklar nda s r kleyen, i ine girdiniz mi nostaljik bir havaya b r nd n z bir kitap Beyo lu nun pastanelerini, d kkanlar n ve eski zamanlar n merak ediyorsan z kesinlikle okuman z gereken bir kitap Beni mutlu eden detaylar i in view spoiler Korse, Fethiye deki park, Mazi Kalbimde Bir Yarad r program ve falc hide spoiler stanbul, Ankara ve Fethiye nin sokaklar nda s r kleyen, i ine girdiniz mi nostaljik bir havaya b r nd n z bir kitap Beyo lu nun pastanelerini, d kkanlar n ve eski zamanlar n merak ediyorsan z kesinlikle okuman z gereken bir kitap Beni mutlu eden detaylar i in view spoiler Korse, Fethiye deki park, Mazi Kalbimde Bir Yarad r program ve falc hide spoiler


 2. says:

  Ya am dedi in nedir ki Bir kahkaha, bir h k r k, bir umut, bir bekleyi


 3. says:

  Nazl Eray beni buradan ald , ba ka alemlere g t rd Boza tad kald dama mda K k Esat sokaklar ndaki ak amlar Pierre Loti tepesine kmam t m, s rf bu kitab n verdi i hisleri ya ayay m, yukar da ay i erken mezarl n i indeki huzuru yukar dan seyredeyim diye 5000 turistin aras nda ay ve masa i in can m pahas na m cadele etmek zorunda kal rken buldum kendimi Kitab n ya att klar n n hi birisini bulamad m Nitekim Beyo lu nun eski zamanlar ndaki o rafine halini de deneyimlemek m mk Nazl Eray beni buradan ald , ba ka alemlere g t rd Boza tad kald dama mda K k Esat sokaklar ndaki ak amlar Pierre Loti tepesine kmam t m, s rf bu kitab n verdi i hisleri ya ayay m, yukar da ay i erken mezarl n i indeki huzuru yukar dan seyredeyim diye 5000 turistin aras nda ay ve masa i in can m pahas na m cadele etmek zorunda kal rken buldum kendimi Kitab n ya att klar n n hi birisini bulamad m Nitekim Beyo lu nun eski zamanlar ndaki o rafine halini de deneyimlemek m mk n de il imdi S rf i ine soktu u masals atmosfer ve ya att bamba ka hisler i in okunur bu kitap Fantazyan n kurgusuna a k oldum mu Emin de ilim Benim b nye kitap sonunda olaylar birbirine ba lans n istiyor illa ki Bu nedenle fantastik kurgular beni nadiren tatmin ediyorlar Asl nda bu kitapta olaylar birbirine ba land Ama yine de i te Ne bileyim Polisiyeci rahats zl klar bunlar.Bu arada kitab n kaleme al nd Elizinn Pastanesi benim eskiden oturdu um yere iki apartman uzakl ktayd Nazl Eray bir k ede yazarken ben di er k ede lak lak ediyormu um anla lan Tembellik


 4. says:

  Bu t r seven ve sevmek isteyenlerin kesinlikle okumas gereken bir eser Beyo lu nda Gezersin bu t rde okudu um ilk kitap Ger ek st romanlar imdiye kadar farkl hayal etmi tim A k as bir okur olarak b y k beklentilerim yoktu Ta ki bu kitab okuyana kadar Bu kitab e lenceli, tuhaf, r ya, ger ek, abs rt kelimeleriyle tan mlayabilirim Ayn zamanda s r kleyici de.Kitab elimden d remedim Zaten o kadar ak c bir dille yaz lm ki vaktiniz varsa e er oturup bir g nde bitirebilirsi Bu t r seven ve sevmek isteyenlerin kesinlikle okumas gereken bir eser Beyo lu nda Gezersin bu t rde okudu um ilk kitap Ger ek st romanlar imdiye kadar farkl hayal etmi tim A k as bir okur olarak b y k beklentilerim yoktu Ta ki bu kitab okuyana kadar Bu kitab e lenceli, tuhaf, r ya, ger ek, abs rt kelimeleriyle tan mlayabilirim Ayn zamanda s r kleyici de.Kitab elimden d remedim Zaten o kadar ak c bir dille yaz lm ki vaktiniz varsa e er oturup bir g nde bitirebilirsiniz Anlat m ise ok sade Hi bir c mleyi iki defa okumam gerekmedi Bu y n yle pek ok romandan ayr l yor bence.Kitap her ne kadar r ya aleminde ge iyormu hissi uyand rsa da, asl nda olaylar n ge ti i yerlerin ger ek ve olduk a tan d k olmas ve baz karakterlerin ger e e uygun yaz lmas apayr bir ger eklik tad katm Bilin alt n n o mant ks z karma as n n eseri olan r yalar m zdan da ok a par alar ta yor bu roman Sanki sizin bizim r yalar m z yaz l bu kitapta T m bunlar kitab n g r neni oldu u gibi aktaran abart s z ve samimi diline ba l yorum


 5. says:

  Bu kitab okumak kolay de il, i ine girmek kolay de il ama en ok da kitab n i inden kmak kolay de il Hikaye,karakterler, zaman ve mekanlar sizi yoruyor Ama sonunda de iyor sanki, bilemiyorum ok yoruldum okurken u an d nemiyorum.


 6. says:

  ok hayali, huzunlu, keyifli bir kitap Sevgili Nazli Eray okuyucuyu hikayeye surukleyip hikayeyi yasatiyor.