[ Read ] ➪ فقه العباد ات Author مناع القطان – Natus-physiotherapy.co.uk

فقه العباد ات Read Horsebackridingnorthcarolina.us Popular Ebook, Author This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book , Essay ByIs Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You


8 thoughts on “فقه العباد ات

  1. says:

    KADA I KAKO OVJEK POSTAJE VJERNIK Znaj da nema boga osim Allaha Ne uzdi ite me kao to su kr ani veli ali Isa as sina Merjemina Ja sam samo rob Recite Allahov rob i poslanik Muhamed as sam nije e sebi bilo kakav stupanj i tretman koji bi ga izdigao iznad obi nog ovjeka i PoslanikaSPOZNAJA BOGA2 izvora Allahova objava i ljudski razum.Svojim razumom ovjek mo e do i do spoznaje da postoji Uzvi eno Bi e Stvoritelj Kada posmatra predmete oko sebe ovjeku je sasvimjasno da nijeda taj predmet nije slu ajno ni sam od sebe nastao ve da svaki proizvod ima svog proizvodja a.Uzvi eno Bi e muslimani zovu Allah ObjavaLjudi su pred izborom da prihvate neoborivu injenicu postojanja Boga ili da je odbiju i izaberu zabludu i nevjerstvo ZNA ENJE I POTREBA VJEREVjera nas bodri na ustrajnost i ne da nam posustati Podsti e nas da inimo sve to je dobro a odvra a od svakog zla ak i ovjek koji za sebe tvrdi da ne vjeruje u Boga ipak ima neku vjeru Vama va a vjera a meni moja dakle iako se govori o nevjernicima spominje se njihova vjera bez obzira to je pogre na i neisprava i zato su nazvani kafirima.Iz toga slijedi da nema ovjeka koji u ne to ne vjeruje TETNA POSLJEDICE NEPOZNAVANJA SUNETA I HADISASama injenica da je Hadis drugi izvor erijata islamaskog prava, dovoljno govori o opasnosti njegovog nepoznavanja Onaj ko ne poznaje dovoljno sunnet u opasnosti je da u ini ne to zabranjeno Buhari Ne mogu davati predno...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *