Sotsiaalpsühholoogia alused eBook Ê Paperback

Sotsiaalpsühholoogia alused ➳ [Reading] ➶ Sotsiaalpsühholoogia alused By Nicky Hayes ➩ – Natus-physiotherapy.co.uk Raamat annab ülevaate sotsiaalpsühholoogia põhiprobleemidest ja teemadest Siin on ühendatud sotsiaalpsühholoogia traditsiooniline materjal nagu kohanemine hoiakud ja eelarvamused viimastel aastak Raamat annab ülevaate sotsiaalpsühholoogia põhiprobleemidest ja teemadest Siin on ühendatud sotsiaalpsühholoogia traditsiooniline materjal nagu kohanemine hoiakud ja eelarvamused viimastel aastakümnetel esilekerkinud uute vaadetega sotsiaalsele elule Lisaks leiab lugeja siit ka rea teemasid ja probleeme mis on üles tõusnud üsna hiljuti.


1 thoughts on “Sotsiaalpsühholoogia alused

  1. Radka Hrivnáková Radka Hrivnáková says:

    Kniha plna reálnych výskumov rieši témy ako vodcovstvo vzťahy postoje predsudky agresiu kolektívne chovanie v davoch číta sa ľahko a otvorí Vám oči


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *