[Read] ➳ Resim - Heykel - Plastik Ögeler Author Sadettin Çağlarca – Natus-physiotherapy.co.uk


Resim - Heykel - Plastik Ögeler Bu Yap T, Renci Ve Amat Rlere Plastik Resim Heykel Bilgilerini Ve Kurallar N Tan Tmak I In Ara T R Lm , De Erlendirilmi , D Zenlenmi Ve Kaleme Al Nm T R.Desen, Sade, Sa Lam, Yorumlu, Uyumlu, Plastik Kombinezonlar Ta Yan Konstr Ktif, Planl D Zenlenen, Anlat M Niteli Inde Bulunmal D R.Modelin Arp C Karakteri, Pozisyonu, Direksiyonlar , Proporsiyonu, Oran Uslubu Stili Aran R Model Bu Zellikleriyle Iyice Tan Nd Ktan Sonra Izimine Desen Ba Lan R Modeli Tan Mak I In Ge En Zamana Ac Mamak Gerekir.Bilerek, Tan Narak Izilen Desen Do Ru, Sa Lam Olur.Ressam Ingres Resmin Namusu Desendir, Der Amat Rler DESEN Al Malar N Nceleri Formu, Konturu, Deseni, K G Lge Planlar Ta Yan, Hacim Kavram N Veren, Form Ta Yan Klasik Heykel Ve B Stlerden Et D Etmelidirler.Bu Et Dlerin Amac Form, Oran, Kontur, Direksiyon Gibi Plastik Geleri Ara T Rmak, G Rmek, Bulmak Kar La T Rmak Yetene Ini Kazanmakt R.Bu Akademik Desen Al Mas Na Taklidi Akademik Desen Denir.Bu Yap T N Amac Amat Rlerin Resimlerini Bilgiler Do Rultusunda Nda Retmelerini Ve Yeteneklerinin Geli Tirilmesidir.Sade Bir Dille Yazd M Konular N Kolay Anla Labilmesi I In Bol Resimler Ekleyerek Ba Armaya Al T M.

  • Paperback
  • 160 pages
  • Resim - Heykel - Plastik Ögeler
  • Sadettin Çağlarca
  • Turkish
  • 09 June 2017

About the Author: Sadettin Çağlarca

Sadettin a larca d 1914, stanbul 2006, stanbul , T rk ressam, yazar ve sanat e itmeni Cumhuriyet D neminde devlet te vikiyle sanat e itimi almak zere yurtd na g nderilen ressamlar m zdan olup, alan nda ilk yerli, zg n kitaplar yazan T rk ressam ve yazard r.1914 y l nda sk dar, stanbul da do du 1933 y l nda stanbul retmen Okulu nu bitirdi 1938 de G zel Sanatlar Akademisi ne4 thoughts on “Resim - Heykel - Plastik Ögeler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *