!!> PDF / Epub ☀ Sezon na słoneczniki ✈ Author Igor T. Miecik – Natus-physiotherapy.co.uk

Sezon na słoneczniki Ycie Na Ukrainie Po Zwyci Stwie Majdanu Jakimi Torami Si Toczy Igor Miecik Rejestruje Ka Dy Jego Przejaw Opowiada O G Rnikach Z Donbasu, Zaj Ciach Na Krymie I W S Owia Sku, O Froncie I Je Cach.Igor T Miecik, Wieloletni Reporter Z Niezwykle Bogatym Do Wiadczeniem Zawodowym, Pod A Przez Ukrain Z Dzieci Cych Wspomnie , Ale Przede Wszystkim Przez Kraj Pogr Aj Cy Si W Wojnie Spotyka Syna Ostatniego Komendanta UPA I Lwowskich Nacjonalist W Rekrutuj Cych Ochotnicze Bataliony, Obserwuje Ich Przysi G , Szkolenie I Drog Na Front, Tkwi Z Separatystami W Obl Onym S Owia Sku, Jest Na Linii Demarkacyjnej Przy Wymianie Je C W Nie Jest To Jednak Ksi Ka Tylko O Wojnie Opowiada O Yciu W Zwyk Ych Ukrai Skich Miasteczkach, O G Rnikach Z Donbasu, Bandytach Z Krymu, Korupcji W Kijowie, Oligarchach, A Nawet O Fabryce Czekolady Prezydenta Poroszenki W Swojej Reporterskiej Relacji Igor T Miecik Pokazuje Wszystkie Oblicza Ukrainy Po Zwyci Stwie Majdanu.


10 thoughts on “Sezon na słoneczniki

 1. says:

  Przejmuj ca, dobrze skonstruowana ksi ka Najlepsza jak czyta em o tym co si dzia o w Donbasie i wyja niaj ca noeco co doprowadzi o wielu ludzi tam mieszkaj cych do decyzji o poparciu separatyst w.


 2. says:

  3.5


 3. says:

  Jest to interesuj ca pozycja M.in dlatego, e autora mama jest by a Rosjank i spora cz jego rodziny mieszka albo na Ukrainie albo w Rosji St d te autor rozmawiaj c ze znajomymi, krewnymi itd widzi wi cej, wi cej opisuje Jest traktowany przez Ukrai c w jak sw j, nie jest osob z zewn trz St d ta ksi ka jest inna, niemniej interesuj ca Cytaty Widzi pan, to s rzeczy nieuchronne rozpad i rozk ad jest wpisany w rosyjsk dusz , bo jest to dusza pod a, rzek bym przegni a Dusza natomia Jest to interesuj ca pozycja M.in dlatego, e autora mama jest by a Rosjank i spora cz jego rodziny mieszka albo na Ukrainie albo w Rosji St d te autor rozmawiaj c ze znajomymi, krewnymi itd widzi wi cej, wi cej opisuje Jest traktowany przez Ukrai c w jak sw j, nie jest osob z zewn trz St d ta ksi ka jest inna, niemniej interesuj ca Cytaty Widzi pan, to s rzeczy nieuchronne rozpad i rozk ad jest wpisany w rosyjsk dusz , bo jest to dusza pod a, rzek bym przegni a Dusza natomiast ukrai ska to jej, tej moskiewskiej, przeciwie stwo ukrai ska dusza jest bowiem czysta, pe na danej nam przez Boga pozytywnej energii To w a nie jest Rosja Takich jak ja jest u nas bardzo wielu Jest mas etnicznych Rosjan, kt rzy s patriotami ukrai skiego pa stwa Mamy w mie cie Batalion Ochotniczy Dniepr 1 , kt ry jest ca kowicie rosyjskoj zyczny To, co dzieje si na wschodzie, je li nie liczy ruskich najemnik w, czy ich regularnych oddzia w, kt rych jest w Donbasie coraz wi cej, to nie jest wojna etniczna To konflikt cywilizacyjny Zderzenie dw ch sposob w ycia, wizji wiata, warto ci Zwr uwag , e Ukrai cy opisuj c ten stan umys u czy ducha, nie powiedz nigdy Rosjanin, bo Rosjanin to s siad, brat, przyjaciel, powiedz Moskal Wtedy wszystko jest jasne Ukraina nawet ze wszystkimi swoimi kompleksami jest krajem kosmopolitycznym, otwartym i w miar tolerancyjnym Rosja jest wielonarodowa, ale ani kosmopolityczna, ani tolerancyjna Mamy tu w Dniepropietrowsku siln i liczn spo eczno ydowsk Oni wszyscy w trakcie tego konfliktu dokonali zdecydowanego i jednoznacznego wyboru Bandera im jako nie straszny Je li ludzie odwracaj si w Donbasie od Ukrainy, to czyni to nie z powod w politycznych, a ekonomicznych Ca y ten krzyk, e b d si broni przed banderowcami i faszystami z Zachodu, to be kot, propaganda odk d nasta a Ukraina, ludzie yj tam na granicy ub stwa Cz owiek si ga po bro tylko wtedy, gdy nie ma ju nic do stracenia A rosyjska telewizja pokazywa a, jak rz d w Kijowie poczt wysy a matkom z Donbasu drewniane skrzynki z odci tymi g owami ich syn w, kt rzy przystali do separatyst w i dostali si do niewoli Strach Dalej s opowie ci prawdziwe historie z wojny, szczeg lnie robi ce wra enie to opowie ci kobiet Ludzi, kt rym ju prawie nic nie zosta o Tam trwa wojna


 4. says:

  Zdecydowanie najlepsza z trzech ksi ek Miecika, kt re ostatnio poch on em Nie dlatego, e jako lepiej czy inaczej od innych napisana, tylko po prostu najbardziej aktualna Opowie o wojnie, kt ra nadal trwa i kt rej ko ca nie wida.Troch wybijaj z rytmu rozdzia y o autora powrocie do miejsc gdzie sp dzi dzieci stwo kt ra to podr by a w sumie pretekstem do napisania tej ksi ki , ale z drugiej strony buduj Miecikowi wiarygodno jako cz owieka stamt d, do pewnego wychowanego w tych re Zdecydowanie najlepsza z trzech ksi ek Miecika, kt re ostatnio poch on em Nie dlatego, e jako lepiej czy inaczej od innych napisana, tylko po prostu najbardziej aktualna Opowie o wojnie, kt ra nadal trwa i kt rej ko ca nie wida.Troch wybijaj z rytmu rozdzia y o autora powrocie do miejsc gdzie sp dzi dzieci stwo kt ra to podr by a w sumie pretekstem do napisania tej ksi ki , ale z drugiej strony buduj Miecikowi wiarygodno jako cz owieka stamt d, do pewnego wychowanego w tych realiach a poniek d dzi ki temu pozbawionego pewnej dozy tego neokolonialnego spojrzenia Polak w na Ukrain , z kt rego tak celnie cz sto drwi Szczerek.Poleca si


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *