[Reading] ➶ Slika s uspomenom ➽ Veselin Gatalo – Natus-physiotherapy.co.uk


Slika s uspomenom Iskustveno Tivo O Slu Enju Roka U JNA, Realisti No Prikazano I Ukori Eno, Presjek Je Stanja U Tada Njoj Ideolo Ko Politi Koj Postavci Dr Ave.Sociolo Ka Analiza Vremena, Me Unacionalnih I Me Uljudskih, Ak Me Urepubli Kih Odnosa U Ex Yu, Zorno Su I Na Duhovit I Pristupa An Na In Prikazani U Ovom Romanu.Ova Knjiga Jeste Autobiografska, Ali Sam Se Trudio Da U Njoj Ne Bude Dosadnih Mjesta Jedna Novinska Kriti Arka Je Ak Ovu Knjigu, Valjda Zbog Povr Nosti Itanja I Nedostatka Ne Itljivih Mjesta U Tekstu Usput Primijetiv I Puno, Kako Ka E Politi Ke Nekorektnosti, Ovaj Roman Nazvala Dobrom Knjigom Za Razbibrigu.

  • Paperback
  • 151 pages
  • Slika s uspomenom
  • Veselin Gatalo
  • Bosnian
  • 04 January 2018
  • 995868117X Edition Language Bosnian Other Editions None found All Editions

About the Author: Veselin Gatalo

Veselin Gatalo se rodio prije starijih od sebe, 16 12 1967 godine Od pisanja prvi novac dobio jo u JNA, kada je pisao roditeljima da mu po alju pare Nakon zavr ene srednje kole upisao je ma inski fakultet Nakon tri godine studija ma inski fakultet je tranzitirao u strojarski, koji Gatalo nije nastavio jer je bio lijen, a rat mu je do ao kao izgovor U ratu vi e puta dezertirao prvo odbio poziv za mobilizaciju JNA, potom se udaljio iz Armije BiH a Bje e i od mobilizacija pokupio je materijala za vi e knjiga Bio je neformalni urednik asopisa Nepitani, pisao pod pseudonimom Prkos Drumski Pisao je i za dosta elektronskih i pisanih tiskotina Ne smatra sebe bosanskim piscem, po to ivi i pi e u Hercegovini Dr avljanin je Hrvatske i Bosne i Hercegovine Roditelji su mu Srbi djedovi, bake i ostali preci to izaziva ozbiljne sumnje da je to i on Objavljene su mu knjige Vrijeme mesinganih perli , poezija, IPC Sarajevo, 1998 zbirka pri a Rambo, Drumski i Onaj tre i , ZORO, 2003., Sarajevo Zagreb romani Siesta, Fiesta, Orgasmo, Riposo , Zoro, 2004 i Ja sam pas I zovem se Salvatore Naklada ahinpa i , 2005., Sarajevo5 thoughts on “Slika s uspomenom

  1. says:

    SLIKA S USPOMENOM Veselina Gatala je roman o do ivljajima jednog Mostarca u JNA I predgovor i pogovor sugeri u da je to Gatalo i da su ovo njegova se anja, ali broj op tih mesta i bajatih anegdota iz JNA kojih se roman doti e, na neki na in ini ovo univerzalnim tivom u kom se eventualna se anja pisca me aju sa urbanim legendama koje su prepri avali drugi mangupi.SLIKA S UPSOMENOM donosi jedan krajnje neposredan, gotovo novinarski stil, ali u toj jednostavnosti pre esto iskora uje u istu bana SLIKA S USPOMENOM Veselina Gatala je roman o do ivljajima jednog Mostarca u JNA I predgovor i pogovor sugeri u da je to Gatalo i da su ovo njegova se anja, ali broj op tih mesta i bajatih anegdota iz JNA kojih se roman doti e, na neki na in ini ovo univerzalnim tivom u kom se eventualna se anja pisca me aju sa urbanim legendama koje su prepri avali drugi mangupi.SLIKA S UPSOMENOM donosi jedan krajnje neposredan, gotovo novinarski stil, ali u toj jednostavnosti pre esto iskora uje u istu banalnost U romanu postoji samo jedan zametak smisla a to je transformacija glavnog junaka iz nekoga ko je imao otpor prema vojsci i do kraja slu enja JNA potpao pod njenu atmosferu drugarstva i solidarnosti i nekako se na to navikao.Ali ta transformacija na alost nije estetski oblikovana pa je onda i pisac kao i italac konstatuju umesto da je pre ive.Svi junaci sem pisca koji se izra ava u Ich formi su jednoli ni Masa tupavih i mahom pokvarenih morona koji ponekad u svojoj prostoti i tupavosti umeju da budu i dobro udni ali to je vrlo retko, i ne izdvaja se jer su likovi oko pisca krajnje monotoni.S druge strane, pona anje pripoveda a je tako e jednoli no To je neko nepromenljivo kur enje bez ikakvog sazrevanja, bez ikakve adaptacije i reakcije na okolnosti Pripoveda sve vreme poku ava da nekako ode iz vojske ali na alost, kada se ovako ita deluje da je blagi sociopata iji je ostanak u JNA zapravo velika gre ka vojnih psihologa.Roman je dodatno obremenjen time to govori o JNA a napisan je i izdat u Bosni Sad ve i ja postajem dosadan ali kad smo ve tu, napomenu u ni to nije iskori eno.Na alost, SLIKA S USPOMENOM nije ni blizu Gatalovih sposobnosti iskazanih u GETU Me utim, prostora za aljenje nema ako je ovo gra a za njegov roman o slu enju JNA, onda nismo puno izgubili time to ga nije napisao kako zna i ume

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *