↠ Duvarlar Arasında eBook Ê

Duvarlar Arasında ➞ Duvarlar Arasında free download ➣ Author Sylvain Cypel – Natus-physiotherapy.co.uk Buradan bakınca orada tanık olduğunuz şeyleri görmezsiniz İsrailliler mutlak bir karanlık içinde Bu kitap bu karanlığı aydınlatabilecek bir ışık olabilir Gideon Levy Haaretz yazarıİsr Buradan bakınca orada tanık olduğunuz şeyleri görmezsiniz İsrailliler mutlak bir karanlık içinde Bu kitap bu karanlığı aydınlatabilecek bir ışık olabilir Gideon Levy Haaretz yazarıİsrail Filistin sorunu uluslararası arenada en fazla tartışılan konulardan birisi Bu mesele yaklaşık yarım yüzyıldır çözümsüzlük içinde devam etmektedir Bu sorun pek çok bilimsel çalışma ve kitaba konu edilmiş sorunun mahiyeti ve çözüm önerileri üzerinde çokça tartışılmıştır Duvarlar Arasında bu alana önemli bir katkı sağlayacak bir kitapBu kitapta yıl İsrail'de yaşamış Yahudi bir entelektüel olarak Sylvain Cypel içeriden bir gözle bu sorunu irdeliyor İsrail devletinin tarihini Yahudi ulusal hareketinin ve Siyonizm'in başlangıcına kadar takip ederek İsrail vatandaşlarının bugünkü halet i ruhiyesini mercek altına alıyor Okura İsrail Filistin çatışması hakkında açık ve derinlemesine bir çözümleme sunarken duvarlarla çevrilmiş olanların aslında Filistinlilerin varlığını ve haklarını reddeden İsraillilerin kendileri olduğunu ileri sürüyorSiyasi söylem fikirsel çatışmalar ordu ve eğitim sistemi gibi ulusal kurumlara yönelik yaptığı derinlikli incelemeler sonucunda Cypel İsrail toplumunu içinde bulunduğu mevcut çıkmaza sürükleyen güç ve şiddet kültürünün mekanizmalarını gözler önüne seriyor Duvarlar Arasında; tarihsel kültürel ve sosyolojik analizleri kişisel tanıklıklarla birleştirirken inkâr mekanizmasıyla duvarlar arasına hapsolmuş iki halkın İsrail toplumunun ve ötekilerin yani Filistinlilerin güçlü inandırıcı ve dikkat çekici bir portresini ortaya koyuyorDuvarlar Arasında her iki topluma da mitlerini yalan ve yanılsamalarını bir kenara bırakmaları yönünde güçlü bir çağrı niteliğinde Bu çağrıya kulak verilmeli Sylvain Cypel Le Monde gazetesi yazarıdır Courrier International'de beş yıl boyunca yazı işleri müdürlüğü ve Les Echos Montly Supplement'te de yardımcı yazı işleri müdürlüğü görevlerini yürütmüştür yıl İsrail'de yaşamış şu anda hayatını Paris'te sürdürmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *