درآمدي بر نشانه شناسي هنر PDF ´


  درآمدي بر نشانه شناسي هنر PDF ´ and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you."/>
 • درآمدي بر نشانه شناسي هنر
 • محمد ضیمران
 • 10 March 2018

10 thoughts on “درآمدي بر نشانه شناسي هنر

 1. Mohammad Ranjbari Mohammad Ranjbari says:

  اقبال عموم مردم و اغلب اهل ادبیات به علم نشانه‌شناسی، ریشه در ماهیت عجیب و جذاب این علم دارد. زیرا ممکن است نهایتِ مطالعات نشانه‌شناختی شما را به فلسفه، سینما، سیاست و جامعه‌شناسی {جامعه‌شناسی مناسب‌ترین و به‌عبارتی راحت‌الحلقوم علم نشانه‌شناسی محسوب می‌شود! هر رفتار و قانون و فرایند تولید و مصرف می‌تواند در حکم مؤلفه‌های نشانه‌شناختی آن عصر محسوب شود}، نقاشی، موسیقی، دین، اسطوره و در نهایت هستی‌شناسی رهنمون کند! دایره‌ای بسیار گسترده همچون آزمایشگاهی برای این علم. در چهارچوب ادبیات، نشانه‌شناسی، عطای بسیار بزرگی داشته و آن زایش مفاهیم جدید و قطعیت‌زدایی از برخی مؤلفه‌های هنر و ادبیات است:
  بینامتینت: تنها و مستقل نبودن متن، هر متنی بلاشک با تاریخِ خود در گفت و گوست. (اندیشه‌های ژاک دریدا)، گسست معنایی، فاصلۀ زیبایی‌شناختی، مرگ مؤلف (رولان بارت)، دال و مدلول و انواع ادراک و مراحل آن و ...

  سابقۀ نشانه‌شناسی به آرا و تدریس سوسور بر‌می‌گردد اما مدون‌ترین و قابل قبول‌ترین تقسیم‌بندی در نشانه‌شناسی از آنِ «پیرس» است، به طرز ساده:
  1- نماد: که درآن دال هیچ شباهتی با مدلول ندارد و صرفاً بر اساس قرارداد و توافق شکل گرفته است. مانند واژگان یک زبان، اعداد، چراغ راهنمایی.
  2- نگاره: انگاره‌ای که در آن دال مشابه و همسان با مدلول تلقی شده و از آن تقلید می‌کند. نقاشی (چهرۀ قابل تشخیص)
  3- نمایه: انگاره‌ای که درآن دال ارتجالی نبوده اما مستقیماً و به‌نحوی با مدلول مرتبط می‌شود. این پیوند قابل رؤیت بوده و می‌توان آن را استنتاج کرد. مانند نشانه‌های طبیعی دود، ردپا، صاعقه و...
  از متن:

  لاکان
  : زبان بازتاب دهندۀ واقعیت نیست، بلکه سازندۀ آن است. ما می‌توانیم زبان را به‌منظور گفتن آن‌چه در این جهان وجود دارد یا وجود ندارد به کار گیریم. از طرفی نظر به این‌که ما جهان را در پرتو زبان مادری خویش می‌شناسیم، لذا طبیعی است که مدعی شویم زبان تعین‌بخش واقعیت است و نه برعکس. (46)

  لی تایر
  : آن‌چه ما می‌آموزیم جهان هستی و عالم و آدم نیست، بلکه رمزهایی است که جهان در چارچوب آن شکل گرفته است، به همین جهت ما می‌توانیم تجربۀ خود از جهان را با همنوعان خویش مبادله کنیم. (140)

  فوکو
  : مرزهای یک کتاب هیچ‌گاه روشن و مشخص نیست. هر کتاب از اولین خط تا نقطۀ پایان مجموعه‌ای است از ارجاعات به کتاب‌ها، منابع، متون، گزاره‌ها و جملات دیگر. به عبارتی هر کتاب را می‌توان یک گره کوچک در بافتاری وسیع دانست. از این رو باید آن را وحدتی ظاهری در کثرتی وسیع به‌شمار آورد. (177)
  98/03/15


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

درآمدي بر نشانه شناسي هنر➣ [Epub] ➝ درآمدي بر نشانه شناسي هنر By محمد ضیمران ➭ – Natus-physiotherapy.co.uk Best Book, درآمدي بر نشانه شناسي هنر by محمد ضیمران This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from th Best Book, درآمدي بر نشانه شناسي هنر by نشانه شناسي ePUB ✓ محمد ضیمران This is very good and becomes درآمدي بر Epub / the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents بر نشانه شناسي ePUB ´ of the book درآمدي بر نشانه شناسي هنر, essay by محمد ضیمران Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you.