Rongisõit Epub Ê Hardcover


  • Hardcover
  • 20 pages
  • Rongisõit
  • Ellen Niit
  • Estonian
  • 10 August 2019

10 thoughts on “Rongisõit

  1. Katrin Katrin says:

    Aegumatu klassika, millest pere pisem ka isu t is ei saa Saab esitada nii lauldes kui lugedes.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rongisõit❴Ebook❵ ➧ Rongisõit Author Ellen Niit – Natus-physiotherapy.co.uk Klassika V lja antud kvaliteettr kis Originaalpildid aastast Selle aasta juulis t histavad algkooliaegsed klassi ed Ellen Niit ja Vive Tolli m lemad s nnip eva Raamat ongi juubelih nguline, lisatud Klassika V lja antud kvaliteettr kis Originaalpildidaastast Selle aasta juulis t histavad algkooliaegsed klassi ed Ellen Niit ja Vive Tolli m lemads nnip eva Raamat ongi juubelih nguline, lisatud l hi levaated m lema autori lastele m eldud loomingust Raamatus ka Gustav Ernesaksa laulu Rongis it noodid.


About the Author: Ellen Niit

S ndinud Tallinnas, koolis k inud Tapal ja Tallinnas L petanud Tallinna keskkooli ja Tartu Riikliku likooli eesti filoloogina , j tkas pinguid aspirantuuris eesti lastekirjanduse alal T tanud Kirjanike Liidu luulekonsultandina ja televisioonis toimetajana, alates vabakutseline kirjanik Kirjanike Liidu liige alates Esimesed luuletused ilmusid ajakirjanduses , esimene raamat v rsslugu Kuidas leiti n ripuu , sellele j rgnes uuenduslik ja limenukas Rongis it Aastak mnete jooksul on Ellen Niidu sulest s ndinud rohkesti k rgetasemelisi, ammu klassikaks saanud lasteraamatuid Pille Riini lood , Kr lli raamat , Lahtiste uste p ev , Triinu ja Taavi jutud , Suur maalrit jt , kokku le luule , proosa ja n idendiraamatu, lisaks arvukad kordustr kid Ka on Ellen Niit avaldanud mitu luulekogu t iskasvanutele, kirjutanud reisikirju ja publitsistikat, t lkinud proosat ja luulet ungari, soome ja vene keelest Tema enda lasteraamatuid on t lgitud gruusia, inglise, itaalia, kirgiisi, leedu, l ti, moldova, poola, saksa, slovaki, soome, t ehhi, udmurdi, ukraina, ungari ja vene keelde a kanti E Niit IBBY aunimekirja E Niidu lastelooming toetub nagu K E S dilgi luule ilule ja headusele, millest ta kujundab last kaitsva heleda maailma vastukaaluks t nase hiskonna rohketele ohusituatsioonidele Ka publitsistliku otses na kaudu on kirjanik korduvalt r hutanud lastekirjanduse v ikest inimest toetavat ning lohutavat funktsiooni E Niidu lasteluule ning proosa sisus gavusega hineb n udlik vormitaju vormileidlikkuse ning vormiv imaluste arendajana on E Niidul ainulaadne osa eesti lastekirjanduses R Krusten Eesti lastekirjandus , lk .