[Epub] ➞ Nikotyna – Alkohol – Kokaina – Peyotl – Morfina – Eter + Appendix Author Stanisław Ignacy Witkiewicz – Natus-physiotherapy.co.uk


 • Hardcover
 • 382 pages
 • Nikotyna – Alkohol – Kokaina – Peyotl – Morfina – Eter + Appendix
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz
 • Polish
 • 11 February 2017

10 thoughts on “Nikotyna – Alkohol – Kokaina – Peyotl – Morfina – Eter + Appendix

 1. says:

  Avantgardn narkotikov a brusn influencerstv.


 2. says:

  Panu Witkiewitzovi n kdo hrozn ubl il a proto musel sepsat tuhle sebeobhajuj c esejovinu Kapitoly rozd leny podle n vykov ch l tek nejsou nikterak z bavn , u tvrd ch drog popisuje detailn svoje halucinace ani by opom l kritizovat svoje kritiky za to, jak mu k ivd Nav c svoji exkurzi kon p ed kokainem to nech napsat sv ho k m ka, proto e on p ece nen fe k Sly te to, kritici Ka dej v , e nejtvrd drogy jsou sport, l ska a p telstv o tom ale nepadne v knize ani slovo Za to autor kritiz...


 3. says:

  No i przysz a w ko cu i pora na spotkanie z Witkacym D ugo mi zesz oto fakt, ale musz przyzna , e ciesz si e dopiero teraz po niego si gam Dlaczego Bo wcze niej nie mia em cierpliwo ci, kt ra pozwoli a by mi przebrn przez pierwsze rozdzia y tej ksi ki Na pocz tku bowiem wieje nud i to do konkretnie Ile mo na s ucha rozwa a na temat alkoholu i papieros w, zw aszcza je li temat si dobrze zna.S ucha em jednak cierpliwie audiobook do biegania i w ko cu Witkacy przechodzi do konkret w na w asnej sk rze prze yte wizje narkotyczne i to odmalowane w taki spos b, e nie ma potrzeby pr bowa samemu Ma o tego, a strach pr bowa Najwi cej uwagi Witkacy po wi ca Peyotlowi i rozumiem jego obawy dotycz ce tego, e zostanie pos dzony o zachwalanie dzia ania tej e substancji psychoaktywnej Po dzi dzie funkcjonuje w naszym kraju dziwaczne podej cie polegaj ce na zamiataniu problem w pod dywan, tak e tych kt re wi si z u ywkami Tym bardziej mas kontrowersji musia wzbudza kto kto w latach trzydziestych, legitymizuj cy si do tego reputacj dekadenta pr buje otwarcie i powa nie rozwa a wp yw tego typu rodk w na organizm cz owieka Sam zreszt apa em si na tym, i momentami przechodzi a mi przez g ow my l, czy aby Stanis aw Ignacy Witkiewicz nie robi sobie z czytelnika wa a, kiedy ostrzega w stylu Narkotyki wprawdzie otwieraj tajemne wrota do pod wiadomo ci, ale nie si gaj po nie bo w og lnym rozrachunku s z e Ostatecznie jednak bli sze mi jest to, i w tej ksi ce Witkacy po...


 4. says:

  Papierosik i w deczka, te dwa pozorne niewini tka, kryj ce pod maskami przyjemnych dziewczynek zgni e mordy najbardziej zakazanych prostytutek dla miania si na g os i poznania pejotlowych wizji autora polecam


 5. says:

  Kids, don t do drugs Pisatelj sicer postane kolateralna koda lastnih preizkusov, a nekdo se je moral rtvovati, da pove, kako je pisat zadet.


 6. says:

  Tato kniha by se mohla jmenovat Z pisky z Paliho dovolen v Chorvatsku.


 7. says:

  Religion and art once served to shield the eyes from the Eternal Mystery, the dazzling glare coming from the black abyss of Being I stumbled upon Stanis aw Ignacy Witkiewicz s Narcotics at the beginning of this year while researching the psychedelic alkaloid mescaline, as well as reading about experiences that people have had using the substance I m a massive fan of Aldous Huxley s The Doors of Perception so after taking a bit of a dive through Wikipedia articles surrounding both it and the aforementioned compound 3,4,5 trimethoxyphenethylamine , I came across this line under the topic of Notable users Stanis aw Ignacy Witkiewicz, Polish writer, artist and philosopher, experimented with mescaline and described his experience in a 1932 book Nikotyna Alkohol Kokaina Peyotl Morfina Eter Luckily, upon further exploration I found that there was a brand new, complete english translation of Narcotics on the horizon Needless to say I was thrilled And so here I am now, several months later reviewing this magnificent collection of essays and , published by Twisted Spoon Press.The initial chapter on nicotine deals with effects of widespread narcotic intoxication on society as a whole and it s prevalence in the history of mankind If you wanted to be utterly convinced never to use nicotine and I mean never , all you would have to do is read this essay from start to finish The picture tha...


 8. says:

  hell yes to modernist writers advising us, artists and writers, not to use drugs for a burst of creativity while he was high as fuck writing this


 9. says:

  SurprisingThis is the first time I have read anything by Witkiewicz His opinions were entirely the opposite of what I expected to read For anyone who has not yet started smoking, drinking alcohol, using cocaine, morphine or ether, or who has not yet become addicted, I strongly recommend reading this book I smoked three packs of cigarettes per day from age 18 to 24, and drank heavi...


 10. says:

  Przeczytane ponownie po latach.W normalnym kraju podobna ksi ka mog aby spokojnie by lektur szkoln Doskona a prezentacja szkodliwo ci i daremno ci popularnych, akceptowanych kulturowo, legalnych narkotyk w.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nikotyna – Alkohol – Kokaina – Peyotl – Morfina – Eter + AppendixPDF Nikotyna Alkohol Kokaina Peyotl Morfina Eter Appendix Author Stanis Aw Ignacy Witkiewicz Bystricepodhostynem.eu Napisane W 1932 Roku Narkotyki S Swego Rodzaju Rozpraw Stanis Awa Ignacego Witkiewicza Z W Asnymi S Abo Ciami, Ale Te Z Panuj C W R D Jemu Wsp Czesnych Opini Na Temat Jego Stylu Ycia I Sk Onno Ci Do Uzale Nie Witkacy Opisuje W Asne Stany Pod Wp Ywem , Swoje Upadki, S Abo Ci, Powroty Do Na Og W, Ale I Fascynacje Tekst Ten Po Latach Nie Traci Na Wie O Ci Dzi Ki Obrazowo Ci Relacji, Kt Ra Jest Podstawowym Walorem Tego Dzie A, Podczas Gdy Przes Anie Pedagogiczne Pozostaje Mocno W Tpliwe Dzi Odczytywane Narkotyki Wydaj Si Nie Tylko Niezwyk Wycieczk W Krain Wyobra Ni I J Zykow Zabaw , Lecz Tak E Mimowolnym G Osem W Dyskusji Nad Legalizacj Mi Kkich Narkotyk W Obecne Wydanie Zosta O Opatrzone Przypisami, Nieznacznie Uwsp Cze Nione, Ca Kowicie Zachowany Zosta Jednak Swobodny, Pe En Neologizm W, J Zyk Witkacego.


About the Author: Stanisław Ignacy Witkiewicz

Stanis aw Ignacy Witkiewicz 24 February 1885 18 September 1939 , commonly known as Witkacy, was a Polish writer, painter, philosopher, playwright, novelist, and photographer active in the interwar period.Born in Warsaw, Stanis aw Ignacy Witkiewicz was a son of the painter, architect and an art critic Stanis aw Witkiewicz His mother was Maria Pietrzkiewicz Witkiewiczowa Both of his parents wer