Paperback ò Speak Kindle Ê

Speak ❴Read❵ ➵ Speak Author Laurie Halse Anderson – Natus-physiotherapy.co.uk მელინდას ხმა მკაფიო უჩვეულო იშვიათი და ნამდვილია როცა იგი თავის წარსულისა მელინდას ხმა მკაფიო უჩვეულო იშვიათი და ნამდვილია როცა იგი თავის წარსულისა და აწმყოს ამბებს მწარე ირონიით გვიამობობს ტესქტში დროდადრო ვაწყდებით გასართობ ვინიეტებსაც.


10 thoughts on “Speak

 1. Madeline Madeline says:

  THE FIRST TEN LIES THEY TELL YOU IN HIGH SCHOOL1 We are here to help you2 You will have enough time to get to your class before the bell rings3 The dress code will be enforced4 No smoking is allowed on school grounds5 Our football team will win the championship this year6 We expect of you here7 Guidance counselors are always available to listen8 Your schedule was created with your needs in mind9 Your locker combination is private10 These will be the years you will look back on fondlyI'm trying to think of ways to go about describing this book and I'm not really sure how to start It's dark depressing terrifying and amazing Everyone should read it You might hate it and I'll get to you but you must read it The story starts with Melinda the narrator starting 9th grade Everyone even her old friends won't talk to her It's revealed that during the summer Melinda called the cops on a party and it got busted a few people got arrested and now everyone hates her Something happened to Melinda at that party something she hasn't told anyone about She retreats into herself withdrawing from school her family and any possibility of friendship It isn't until the middle of the story that we learn what really happened at the party but Anderson gives us a big fat hint in this scene where Melinda and her lab partner dissect a frog in biology classOur frog lies on her back Waiting for a prince to come and princessify her with a smooch? I stand over her with my knife Ms Keen's voice fades to a mosuito whine My throat closes off It's hard to breathe I put out my hand to steady myself against the table David pins her froggy hands to the dissection tray He spreads her froggy legs and pins her froggy feet I have to slice open her belly She doesn't say a word She is already dead A scream starts in my gut I can feel the cut smell the dirt leaves in my hairHoly god Remember what I said about the terrifying stuff? The main reason I loved this book is because I was very very similar to Melinda in high school Her attitude about school her cynicism towards the whole high school is the best time of your life crap her opinions about classes and teachers and the uselessness of guidance counselorsthat was me I kind of wished I could transport myself into the story so Melinda and I could sneer at pep rallies together And then I felt bad because nothing bad happened to me in high school Nothing like the stuff Melinda went through She had a reason for being so withdrawn and unhappy and angry about everything I didn't It's sort of an unpleasant realization wow I was a total snot for absolutely no reason I was okay with this eventually but some people might not be I can imagine someone criticizing this story for being too emo or saying that Melinda was too much of a downer Okay I didn't want to give away spoilers but I can't talk about my next point without revealing some stuff So just to be clearHERE BE SPOILERS YOU'VE BEEN WARNEDThen again they could be like a certain reviewer YOU KNOW WHO YOU ARE who wrote and I uote I'm so sick of this sic stories about girls who got raped and spend the entire book pitying themselvestakes breath counts to tenApparently Laurie Halse Anderson gets this a lot My edition of the book has an interview with her and she said I have gotten one uestion repeatedly from young men These are guys who liked the book but they are honestly confused They ask me why Melinda was so upset about being raped I'mtheywhywhat the fuck I think I need to go sit in a corner and do some yoga breaths be back later Read for Social Justice in Young Adult Literature


 2. Emma Giordano Emma Giordano says:

  45 stars I think this is a really powerful novel that should be read by so many especially teens Speak is a fascinating tale of learning to use your voice when you previously believed it did not matter The message is one I think all can benefit from and I’m so glad I finally read itTrigger warning rapeLaurie Halse Anderson is a fabulous writer She has a very distinctive writing style; It’s an unfiltered stream of consciousness that feels so real I previously read Wintergirls and found them to be written very similarly Melinda’s narration is authentic and raw – she’s not here to make you love her or hate here she’s here to tell her story as is Her humor is dry and loveable which creates an interesting dynamic with the rest of her characterI will say there really isn’t a plot which is usually a letdown for me The entire book is essentially Melissa navigating her freshman year with a heavy weight on her shoulders and few people in her company There is definitely a large amount of character development which was executed well and I understand that is the intention of the story so I’m not going to complain that it didn’t feed into my reading preferences The novel didn’t need a large plot because the story is of personal growth and strength not high school drama or romanceI will say the ending felt a little abrupt I would have loved even just an epilogue to have a concrete ending and justice though many people in Melinda’s situation do not get closure so maybe that was the author’s intentWhat’s interesting is that this book was always described to me as a revolutionary story about sexual assault but I only found out in the middle of reading that this aspect of the story is not commonly known before reading? Apparently the point of the story is to find out WHY Melinda cannot speak though I went into this story already knowing the reason I definitely don’t think my knowledge of the events of this story affected my reading experience at all If anything I think I got out of the story because I was able to read into details as they were being revealed instead of having to decode them later I really wish the content of this story was widespread though I do seem to be a little late in reading this one because I think it’s so important people know the sensitive topics they are reading about Sexual assault is not a plot twist and I am not suggesting Speak feeds into this because I think the topic was handled with accuracy and respect in this case I’m making a general statement and I would love for us to not have to silence discussion on its inclusion in the book in fear of s p o i l e r s I think people should know the content of this book before reading if only to help protect those who may be deeply affected by the events of this novel where reading unprepared could cause a lot of harmI really loved this book and would definitely recommend it


 3. Zoë Zoë says:

  2017 Reread I read this for my young adult literature class along with scholastic articles about the book which added a great new layer to my interpretation of the novel Original Review I've owned this book for years and never got around to reading it until yesterday I'm happy I did because this was one of the best books that I have read lately Speak was very well paced and I never found the story to be dragging or boring I loved the character development and Melinda's voice throughout the story Original rating 55 stars


 4. Emily May Emily May says:

  I didn't think I'd be so gripped by this book but the author captures the pains and troubles of everyday high school life with such honesty and raw emotion that I couldn't help recognising half the characters from my own high school days There's Rachel the ex best friend who's had a personality transplant over the summer Heather the temporary friend who's just waiting to be snapped up by a cooler cliue and of course the protagonist who doesn't uite fit in anywhereThe beauty of this novel is that it works well alone without the much darker and important story behind it But that being said it also serves as a very sad and moving voice for rape victims particularly for those who feel at fault or scared and embarrassed by what happened It was a uick accessible read but it's also the kind that plays on your mind long after finishing it


 5. Cara Cara says:

  Once I finished reading the last word I knew I was going to reread it Yes that profoundHonest Authentic Real Use all those words and their synonyms and you have this book I literally wanted to hop into the sea of words and tell Melinda Sordino I'll be your friend Don't despair Alas I couldn't do that though I had to see her struggle It's painful but since I watched the movie which was done well by the way first before reading the book I knew where she was coming from Melinda's voice was sonormal She wasn't there to make you like her or hate her She just who she really was I liked her immensely though and in real life think would have been friends with her Her whole take on high school was hilarious and kind of scarily accurate I totally love the character of David Petrakis He would have been my hero in ninth grade No joke The cover fits the story like a glove Not all book jackets can boast that so let's give the jacket cover artist a round of applause Ok I need stop raving about the cover so much but I couldn't help it The visual person inside of me had to let it outMelinda is never really described in detail of how she look likes so you get the sense the author wanted to make her as relatable as possible and that she is We all might not have had to go through the same demons she has but I know we all have felt alone and without help and that is what makes her the perfect narrator The ending was done so utterly well I'm not sure I can say anything about it I'd probably give it away if I try Let's just say getting back at people is very rewardingIt is getting added to my all time favorites If you like this book read You Don't Know Me Not uite the same style but definitely the same feel


 6. Cristina Monica Cristina Monica says:

  Well I can’t help but feel a little disappointed I mean the summary doesn’t reveal much kind of like Melinda herself and so obviously I made my own assumptions of the plot Turns out there’s no killing involved It’s not a mystery or a thriller; it’s a psychological story If I had known before I think I might have enjoyed this a tiny bit So Melinda She’s confused scared—terrified—and convinced that she’s alone in this wide animalistic world Things are somewhat bearable but that is prior to her losing her only friend at school and seeing IT We witness her trying her best to shut down everything around her and take nest in her own mind It’s not pretty to see and it does make for tragic moments but they’re all part of the process she creates to survive high schoolI really think that the outline of the book is fairly original It’s feels like it’s written in journal entries which gives such an authentic atmosphere to the story It makes us believe in Melinda and hope that everything turns out for the best for her The writing makes the story flow in a perfect rhythm for this type of story lent that’s for sure but deep and reflectiveA couple of things that could have been better the secondary characters Melinda’s parents and the tragedy around IT itself Basically this is a Melinda’s world we’re in her head and since she’s not the most popular girl in school there aren’t many interactions between her and other kids This euals scarcely any secondary characters There’s David the headstrong and could not be different than Melinda David But what about him? We only get to know him a little through short ‘‘journal entries’’ of Melinda’sMelinda’s parents are puzzling At least to me For most of the book they’re extremely mad and annoyed at her especially the mother She never tries to actually ask Melinda what’s wrong No wonder Melinda can’t muster the force to do so But then at end of the story we see the dad showing such benevolence and I’m there suinting my eyes like why is this the first time we see this facet of his personality? Surely because Melinda prefers limiting her interactions with her parentsAnd the last thing that let me down is the details around IT Or shall I say the lack of them We don’t know his past why he does what he does or even what will happen to him Alright so the last part is easy to imagine BUT STILL The ending is very open so that’s something to remember I find it sad that we don’t get any kind of info on IT I wish we knew what his life at home looks like just so we can understand his motives for doing what he does betterThis book didn’t take me by surprise as I have read a panoply of novels with similar if not exact same themes But I can guess that when it was first published there were reasons to fuss about it I am still recommending it seeing that it’s so profound and realistic and I grew uite attached to Melinda Hopefully you will as well


 7. V. A Court of Wings and Ruin is NEW ADULT/EROTICA but construyamos.co editors won& V. A Court of Wings and Ruin is NEW ADULT/EROTICA but construyamos.co editors won& says:

  The following review will touch upon serious topics and under the spoiler section I might hide TMI too much information tags If you don't want to know about my own personal journey don't read because it might be umconfortable and triggering I'll use strong languageI also want to point out that I read this book long ago and that I won't re read for this review I just want to discuss the following uestions which I found in the review of one of my favorite Goodreads reviewers ever my dear Meredith BTW I recommend following her reviewsMeredith wrote this Should Laurie Halse Anderson's book Speak be placed in the adult section because it deals with rape? No It is a teen book that touches upon a serious topic that teens are very much aware of How many people were assigned The Handmaid's Tale in high school which basically is all about women being used for their bodies to reproduce since a majority of the population can not Should that be added to the adult section only? NoI agree with Meredith 100% I'll go even beyond that I think this book along with any other book that deals with rape culture should be mandatory read in every high school of this messed up planet Even if parents might feel unconfortable with their kids reading this book the sad reality is that rape is a crime that has no respect for the victims' age Kids might be better prepared to deal with this crime if they get the right informationIf you have been following my reviews you'll notice that lately I've been adding trigger warnings and explicit content warnings for YA books That's because lately you can find almost the same amount of nudity violence sexuality erotic content and edgyness in YA books as you would find in New adult readseven erotica books I've been mentioning A court of mist and fury a lot because it's erotica book misllabed as Young adult by the greedy publishing company and their kirkus reviews minions Paper princess by erotica authors Elle Kennedy and Jen Frederick along with Sarah J Maas Empire of storms have been mentioned as wellYet I won't add those kind of warnings for this reviewI wouldn't try to get 13 19 YO teens away of this bookI dissaprove of anyone who wants to keep teens away from this bookYou'll wonder Why?Because1 Rape is a crime Some people might consider that this book contains sexual content because rape at times involves a form of fornicationcopulation But to make it clear sex is one thing a natural act that isn't a sin that isn't dirty that it's a healthy expression of afection a natural instinct Rape is everything but 2 Anyone who reads the book sypnosis can make an informed decision whether to buyreadborrow this book or not The blurb is a trigger warning in itself Unlike Mist and Fury and Paper princess the author and her publishing company didn't try to pretend that this book is something different that what it is Edgy dark and uncomfortableYes This book isn't a fluffy happy reading yet I remember enjoying Melinda Sordino's journey back when I was 16 YO The author has a way with words it was like Melinda was directly speaking to me she was so relatable This book didn't make me feel uncomfortable back when I read it it was dark and gritty but it was also a uick read and the uotes were to die for I highlighted this book so much it became almost unreadable and I'm only sorry that I'm completely uncapable to read this book now after TMI view spoiler I faced the very thing that this book is about Rape hide spoiler


 8. elena elena says:

  It is easier not to say anything Shut your trap button your lip can it All that crap you hear on TV about communication and expressing feelings is a lie Nobody really wants to hear what you have to say Speak to me is taken as a lesson than just a book A lesson worth reading and worth analyzing every little detail no matter how the writing is and no matter how repetitive it can get It's a short novel where the life of an individual is so much and worth so much but people don't show that side because they don't believe it to be worth so much Speak spoke to me It's a story where you reflect on your past actions of judgment shamefulness misguidedness and even power especially power We've all been in those times judging people looking at them like we're better than them when in reality we are nothing close to them We end up misjudging them but don't realize it after and I think that's what this book spoke to me the most about I think it's about giving you a short lesson on finding out the true colors of your friends the people around you and seeing how one thing can make a difference for everyone even when that everyone doesn't know the reasons behind the actions that changed every perspective On the paper you will find one word the name of an object I hope you like it You will spend the rest of the year learning how to turn that object into a piece of art You will sculpt it You will sketch it papier mâché it carve it If the computer teacher is talking to me this year you can use the lab for computer aided designs But there's a catch—by the end of the year you must figure out how to make your object say something express an emotion speak to every person who looks into it Melinda Sordino called the cops on a night at a party resulting in teens getting busted arrested and running for their lives With that action everyone ended up hating her her best friends no longer talked to her but instead they gave her glares and smirks while other people Melinda doesn't even know hate her from a long distance resulting in insults and words spoken behind her back Melinda knows why she called the cops but there isn't anyone else who does know Unable to speak after that night Melinda describes herself as An Outcast no longer having any friends and anyone willing to listen to her Speak is about reflecting on the past actions and understanding that the victim isn't always at fault It's about speaking up for our belief after not being able to handle the pain of loneliness sadness and silence It's about finding your voice after confronting your biggest fearTriggercontent warnings for rape and sexual assault Homework is not an option My bed is sending out serious nap rays I can't help myself The fluffy pillows and warm comforter are powerful than I am I have no choice but to snuggle under the covers I'm not a survivor of rape or any cause of sexual assault but I'm a survivor of depression of loneliness of being an introvert or shyness of uietness and of many sad moments where I can do everything my body allows me to do sit lie down move walk run etc except talk Unlike Melinda I chose not to talk not because I was too scared to let people know the truth but because there wasn't any truth I felt worth telling I was trapped inside my head with my own thoughts as they made their way from my left brain to my right brain shutting everything and everyone down telling me that no one really cares and is bothering to listen Melinda did too but there were times where she wanted to let someone know I on the other hand decide not to chat many times primarily because I hate the way I sound but also because I am afraid of being wrong of being rejected and of being laughed at for any comment I madeIn Speak we follow Melinda through her first year in high school as a new freshman who is already disliked by everyone After she called the cops on a summer break party people started whispering about her bullying her insulting her and never daring to talk to someone like her because she was a nobody to them Melinda was used to it but she wishes she had a friend who would listen first reflect after decide later I can't say I relate to Melinda in every way but I understand some of her thoughts From the self harm to the suicide thoughts it all felt real—it's as if I saw myself in her eyes sometimes wanting to talk to someone but instantly taking back that thought and keeping my lips shut canned sealedMelinda is a realistic character She doesn't hide her reality from us and as readers it's our job to figure it out analyze the descriptions and figure out what she is trying to tell us And Speak to me is the book Melinda wants us to have She's the narrator the character telling us her story and it's up to us to listen or not to care or do not care to bother trying or to not waste our energy I think Melinda would have had a much easier life if she had at least one friend whether it was a long distance friendship or a friendship where they couldn't see each other much but the connection and the communication were still there I wish she had someone who believed her and would try to do anything she could in her will to be there and listen to Melinda tell her about her awful and exhausting days at school But it truly made sense for the author to not include it because sometimes in books no sympathy pity compassion grief empathy or any caring action should be there in order for the reader to really grasp the reality the character is living and having to go through every single day And what makes it worse is that the world of this book is so real We end up seeing the true colors of people after things explode Our true best friends will end up showing their identities when something bad happens our one and only friend will leave us for another group only to later regret that choice and people will end up talking to you like nothing ever happened after your most traumatic experience has been revealedI mean Heather from Ohio for example was the true definition of a self centered bitch who didn't care about anything or anyone besides herself as if she was the only person in the world Truly Melinda deserved better and Heather got what she deserved She was never a friend she was only someone using a lonely girl who didn't talk to anyone because she knew she could brainwash her into believing that she had someone close to her So she decides to manipulate her and having her help out when in reality she was always doing everything All in all Melinda never deserved to suffer with Heather and I was really glad Laurie decided to open up her brain and show her the reality of Heather I also appreciate the fact that she then didn't take any of Heather's bullshit when she went over and apologized after telling her she would help her for her stupid Martha’s Group project I mean you don't tell a friend what she's gonna do for you Heather you ask them Nicely Politely Why is it so hard to make friends here? Is there something in the water? In my old school I could have gone out for the musical and worked on the newspaper and chaired the car wash Here people don't even know I exist I get suished in the hall and I don't belong anywhere and nobody cares And you're no help You are so negative and you never try anything you just mope around like you don't care that people talk about you behind your back Well Heather I guess your only option is to go back isn't it? This closet is abandoned—it has no purpose no name It is the perfect place for me This is a short story one worth reading in one sitting 197 pages in and all you can do is either like the book or not love it or hate it There's so much to take from it if you find what the author wants you to take from it It isn't a story for everyone but it is a story worth knowing about I personally think it's better to be read from a perspective of someone who understands what it is like to shut yourself down and think to yourself if anyone will notice if you just didn't speak at all The thing is people have already noticed They don't see the why and they don't see what is killing you inside but they notice the outside of you and recognize you as “ the girl who called the cops at the party” It's just that one night can change you forever either negatively or positively impact you and there will always come the time where people will not care until they know about it and that's what bothers me the most I think it's such a stupid instinct for us to care about people once we see them hurting but I also think that's what the beauty of books are Books can teach us that the messages that are in front of us but are not close enough for us to see it Personally I get lost in the words of the book not in its world Many people read in order to escape to another reality or to a fantasy they never could dream of but I get lost in the words They also read to lose track of time or find themselves doing something different I read books because of the enjoyment and comfort they bring me which leads me to say that I rate books off enjoyment I read books because I want to learn something from it whether it's a non fiction book fantasy sci fi classic I read for the moment I'm in I read because I want to understand the message or the lesson the narrator is trying to tell me whether it's one perspective or multiple Speak is one of those rare books I find myself most comfortable in The book isn't beautiful nor is any character There is truly no moral support in this no friendships no family dynamics no useful resources Yet the author managed to make me love this book and partly regret the fact that I didn't read it before Even with an obvious plot childish dialogue boring characters except David and Mr Freeman I still enjoyed everything in this and managed to mark it as one of my favorite books that I will probably buy the 20th anniversary edition which comes out January 15 of this year 2019This book can be life changing It makes you think about the world we are living and realize that the world in Merryweather High School is similar to many high schools in the world ranging from country to country The reason I say life changing is because if you pay attention to Melinda and her story you can see she isn't just the most depressed person Heather has ever met but instead as someone who is struggling with her nightmares that keep haunting her because she got raped and didn't really know She isn't just Sordino sitting in the front row always wandering the halls because she wants to it's because she doesn't have other options She's alone and has no one to rely on yet she still manages to survive and I think she's a strong realistic character who had character growth in the end The story is short and the truth is set free in the end as well so it is reasonable and valid for the author to let it all out in the beginning resulting in Melinda showing her strength towards Andy and no longer being an outcast but instead the girl who was hiding her truth because she was scaredDescribed as both problematic but also empowered it can be balanced on a scale of both Personally I find it empowering Although I wasn't the biggest fan of the writing Laurie Halse Anderson wrote this book from a nightmare she had of a girl who was sobbing What she heard from the girl she wrote it and she wrote this I'm guessing the girl crying was Melinda since she said in the interview a bonus from the platinum edition that it happened to be that way and I don’t think Anderson even thought her book would be a book so many teens find comfort in I didn't go into this book knowing everything I had seen this book before on many lists here on Goodreads and overall I had seen it pop up in my feed as friends and reviewers added it to their tbr I had seen it in my library both in the YA section and sometimes displayed as featured books for specific events and read a thons my local libraries host I never got the urge to pick it up and I'm glad I did at this time I appreciated the way she wrote this as if it was multiple diary entries towards the reader Told in the first person perspective Melissa takes us on her journey through the present and the past with the present being the person she is at the moment and the past being flashbacksI won't lie Initially I checked this out from my library because it's been on life changing books lists on Goodreads and mentioned in other blogs as life changing and I needed a life changing book specifically because there's a college application asking for it It's asking for a book that changed my life and how it's changed the way I view everything life the world people myself etc and I didn't know where to start beside with books that have been labeled as problematic empowered and realistic Speak is one of them and there's to come soon What are your goals Mel?I used to be like Heather Have I changed that much in two months? She is happy driven aerobically fit She has a nice mom and an awesome television But she's like a dog that keeps jumping into your lap She always walks with me down the halls chattering a million miles a minuteMy goal is to go home and take a nap Every character in the story is bizarre choosing to listen to rumors and not choose the facts They’re truly misguided and haven’t been taught well They also judge Melinda on the way she's seen not letting her sit with them throwing mashed potato at her kneeing her childishly taping insults written on a piece of paper to her back glaring and smirking at her as if she was prey and they are predators It truly is sad how judgemental the world is and continues to be I don't think it's getting better but instead it's getting worse There are racist comments in this but it's fine It's made by a character you can show nothing but hate towards because of his attitude and the power he believes he holds Then I met David and the whole view changes because I then saw that there is still hope in the world and there always will be as there will always be that one person sticking up for everyone because he or she isn't afraid of it You don't understand my headvoice answers Too bad she can't hear it My throat sueezes shut as if two hands of black fingernails are clamped on my windpipe I have worked so hard to forget every second of that stupid party and here I am in the middle of a hostile crowd that hates me for what I had to do I can't tell them what really happened I can't even look at that part of myself An animal noise rustles in my stomach Melinda should be a sympathetic character but I can't show it It's rare for me to read contemporary and realistic fiction without feeling some sort of care or sympathy towards the character There isn't anything wrong with Melinda but I knew I was gonna get an answer from her The hope I held on to while reading this was the only thing I had left but it was only for her as there was no hope from anyone else for anyone because everyone in this seems to be selfish and think they have conuered the world in so many ways When I went to that party I was abducted by aliens They have created a fake Earth and fake high school to study me and my reactions This certainly explains cafeteria food Not the other stuff though The aliens have a sick sense of humor I didn't know Speak was adapted to a movie While the window for this review was open on my laptop I decided to watch it Since the movies adapted from books always have at least some similarity I knew most of it I knew what conversation was about to happen I knew who was who I knew the ending I knew the plot But here's the thing the ending of the book and the movie are different many scenes are cut and many dialogues are completely different It all makes sense since books are always better and the movies are never the same as the book but I guess I expected The book is short but so is the movie I think the best I got from the movie was the friendship between Melinda and David that grew Not in a romantic way but in a platonic way and it felt to me like he really cared for her even in the book He wasn't just using her he didn't stay away from her he tried helping her he invited her to do Biology homework and it looked like he wanted to be her friend In the end I think they end up as friends but both endings in the movie and the book we are left with wanting In the book Melinda ends it with Let me tell you about it while in the movie the ending is completely different as it ends with Melinda and her mother At that point I didn't care much I literally skipped it because I couldn't take any bullshit from her parents There was no support and no relationship between Melinda and both of her parents They didn't even try they just noticed as everyone else does It was sad to see it that way the reality that even her parents don't try but only notice It's as if they hear the rumors and notice the way it plays into Melinda's life but don't ever ask about it In the end Melinda showed growth With the help of Mr Freeman by the way we all need a teacher like him no matter what subject she was able to find her truth and let it out She was able to see herself as someone much than who she was letting out the birds that were trapped in the cage as she paints not her past life but her current life After reading Melinda’s last sentence to Mr Freeman I realized I’ve been that bird trapped in my cage not allowing to set myself free because I’m still scared We all have a voice but we also have a choice I think we all make the choice of using our voice when the right time comes but for now I don’t think it’s that time I can’t see myself speaking up for someone or for something Although I’m really passionate about immigration law I can’t become the activist I see myself as at times I can’t see myself yelling at Republicans but instead I see myself as the small girl who is being towered over by the Republicans themselves as they smirk at me knowing they have won But hopefully I’ll find my soft voice soon and use it for the best You have to know what you stand for not just what you stand against


 9. Laurie Laurie says:

  Just okay I was particularly disappointed with the ending and felt that there was an element of glorification in this novel that I didn't appreciate Let me explainAlthough I loved the fact that Melinda finally finds her voice and a way to express herself I felt as if the story was wrapped up a little too uickly and too neatly Let's be honest that ending was than a little unrealistic You can't simply put a pretty bow on the end of this novel otherwise the entire tale becomes trite Having been through this myself and sadly listened to countless stories similar and worse than mine I can say that 9 times out of 10 you don't get closure let alone retribution And having someone swoop in to save you is pretty much unheard of otherwise we wouldn't have such a thing as rape culture which tragically pervades our country I think this particular ending potentially puts across the wrong message to girls who might find themselves in a similar situation or who are in this situation Nevertheless it's an important story to be told and there were scenes and emotions that were absolutely right on and very relatable


 10. jessica jessica says:

  oh goodness me i dont even want to begin this review because even though im sticking to my rating i feel super guilty for rating this so low but its been awhile since ive read this and i finally feel like i can articulate why this book just isnt for me firstly i want to say that the topic of this story is extremely important and deserves the representation it gets in this melindas high school experience is vastly different than my own but i can empathise that sexual assault is something that happens even when its something i was never aware of at that age so i appreciate the visibility of this serious issue and i know this story will help those that arehave gone though something similarthat being said THIS BOOK IS SOOOO BORING which makes me feel guilty because should i expect to find entertainment in a story so heavy? probably not but i do need my attention to be held and this just didnt capture it its slow and melinda is a very difficult person to connect with not a good combination maybe if i had read this as a teen my reaction might be a bit different but other than the overall message of the story i just couldnt find anything redeeming about the novel itself such a shame ↠ 25 stars


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *