Paperback

色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 [Shikisai o motanai Tazaki Tsukuru to, kare no junrei no toshi] [PDF / Epub] ★ 色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 [Shikisai o motanai Tazaki Tsukuru to, kare no junrei no toshi] By Haruki Murakami – Natus-physiotherapy.co.uk ცუკურუ ტაძაკი რკინიგზის სადგურების მშენებელი მარტოსული კაცია რომელსაც ად ცუკურუ ტაძაკი რკინიგზის სადგურების მშენებელი o motanai MOBI í მარტოსული კაცია რომელსაც ადგილი ვერ უპოვია სამყაროში ის იძენს და კარგავს ადამიანებს და იმ გამოქვაბულს ადარებს თავს რომელსაც დროებით შეეფარებაინ ხოლმე ჩიტები.


10 thoughts on “色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 [Shikisai o motanai Tazaki Tsukuru to, kare no junrei no toshi]

 1. Xandra Xandra says:

  I wish I could tell you this book is about gregarious men women who are than their boobs and their stupid advice disdain for train stations vivacious characters solvable mysteries Hell I wish I could tell you it’s about unicorns shoguns and samurai clans aliens post apocalyptic Japan killer penguins or the Russian tundra Anything other than the old Murakami tropes again Surprising no one the book deals with lost friendship and the exasperating whining that derives from that To be specific the story follows a typical Murakami esue dude whose group of friends suddenly gives him the cold shoulder and sixteen years later he’s finally determined by his girlfriend to visit them one by one and clear things up A puerile premise has never been thought ofI’ve clearly reached a point where the Murakami I read the it becomes apparent that he’s a one trick pony You might rightly assert that most authors are but he takes it to another level It’s than his voice and his writing style; it’s well everything He recreates the same main character – the insular self deprecating man who women always find special and jump at the opportunity to dictate the course of his life each time or less successfully with the same relationship dynamics between him and the women in his life and the same themes ranging from the general theme of alienation to something specific like a passion for train stations or people watching It’s become so repetitive that the plot development is often not a surprise any and you know when certain elements are cue for a flashback an observation regarding a woman’s looks an erection not an erection bad sex or weird shit Sadly the repetition isn’t limited to the reiteration of themes in different books; it’s noticeable within the same work too This book for instance would have made a decent short story if it weren’t for about 150 pages of sheer redundancy Cut down one or two friends go easier on the relationship drama stop describing every step of the way give the guy a pair of balls for fuck’s sake and you’d actually have a chance to not bore your audience One reviewer describes the book as full of oneiric poetic and metaphoric elements Is Tsukuru’s story oneiric? If you’re referring to his many erotic dreams about threesomes then hell yeah Poetic and metaphoric? Sure Then again with Murakami’s reputation of being cryptic he could say virtually anything and someone would consider it “poetic and metaphoric” Just ask most literary critics They see poetry and metaphors in everything Then there’s the obligatory magical stuff Not too much of it here the book is pretty logical and straightforward Still he can’t help but include a ludicrous story about a man who claims he has one month to live because an “ordinary person” told him so and who could avoid death only by meeting someone who’s willing to die in his stead no signed papers needed he informs and as a compensation for his imminent death he’s invested with the gift of seeing people’s colors which are like halos around their head Pretty cringe worthy huh? Which is not to say I’m not tempted to paint those pages on my ceiling so I can start the rest of my days with a big laugh I bet it never gets oldAnd let’s not forget the “Oh joy Here he starts with the parallel realities again” moment When crazy shit happens Tsukuru predictably jumps to the logical conclusion that time bifurcated and created another reality Not even once does he think “Well maybe I’m a bit bonkers Going on and on and on and on about how my high school group kicked me out of their midst how we were brought together by some sort of divine intervention how I’ve become suicidal and suffered for almost two freaking decades Guess it’s time for some therapy” Funny as it is how many times can Murakami pull the alternate reality card before it becomes irksome? Give me a break with this magic for the sake of it crap alreadyIn the second half the redundancy becomes and evident and makes way for some very amateurish writing It’s insulting to the readers to have the main character offer to talk to one of his old friends about his girlfriend and have him repeat what we already know thanks to not sleeping when the first hundred pages happened And don’t you think it ualifies as oversharing to mention to a woman you haven't seen in sixteen years and who’s the constant object of your erotic dreams that you weren’t able to “penetrate” your girlfriend the last time you saw her? Sincerity you say? Well I guess Big tits Eri eager to fulfill the trope is happy to offer ludicrous relationship advice and put up with Tsukuru’s whining “I have no personality no defined color I have nothing to offer to others This has always been my problem I feel like an empty vessel” Well boo hoo It’s the fiftieth time you lament about this Also news flash you have a personality and it’s a very annoying one I feel I’m a bit unfair with this book because there was a good part of the first hundred pages that I enjoyed despite the simplistic writing and the formulaic plot I didn’t get much out of it though For a guy who prides himself in being mysterious Murakami unforgivably lacks subtlety and his books feel like copies of one another I could advise you to forget about Tsukuru Tazaki and choose Hard Boiled Wonderland instead but if my history of reading Murakami is any indication I’m a bad reader of his work and my often incongruous opinion counts for nothing


 2. B Schrodinger B Schrodinger says:

  The phone rang as I was slicing potatoes for a massuman curry one afternoon whist listening to Gershwin’s Rhapsody in Blue I didn’t particularly want to answer the phone as it was likely to be a telemarketer but it could be someone phoning about possible work“So how is it so far?” asked a woman’s voice on the other endOur phone line is terrible but I still did not recognize the voice“Excuse me? I think you may have the wrong number”“No I have the correct number How are you finding Murakami’s new novel?” the woman askedI was slightly taken aback How could this caller know that I started Murakami’s new novel that morning the first morning of my newly found unemployment?“Are you from Kinokuniya?” I asked I had purchased the book in the city on Saturday Maybe they could identify me from my loyalty card and were doing some marketing research“In a way yes” She replied “My name is Moriko It means child of the forest So what are your initial thoughts on the novel?”“Well I haven’t much time to get into the novel yet But from what I have read it seems to be a very standard Murakami novel with similar themes as his other works His main character is an everyday man who is single an unmarried and who has a troubled past that he would like to put behind him He also designs train stations That’s kinda weird and cool”“Very good very good I shall call tomorrow” And she abruptly hung upThe next day the phone call came at around the same time I had just finished up sweeping leaves in the garden and had sat down to prepare for the lesson I was giving that night I had resigned from my full time day job but I was still teaching Chemistry at the local university three nights a week“Hello Brendon Would you like to share of your thoughts on Murakami’s new novel?”“Hello Moriko” I said enthusiastically “How are you this afternoon?”“I am well thank you Brendon But I would like to hear your thoughts on the new Murakami novel” she said curtlyI was taken aback for a moment but thought nothing of it“I have progressed a little The main character has found a friend that cooks him meals and they listen to music together And he has talked about how he is estranged from his family and especially his father who recently died He then goes on to explain how his father named him But I have just gotten up to one of those flashback chapters that Murakami loves so much You know they’ll be during a war or something and they’ll involve a well They are just so distracting that I need to psych myself up to get through with that distraction”I kept getting distracted throughout this time by a scratching noise at the door“That will be your cat Galileo wanting to come in “offered Moriko“But I don’t own a cat”“Are you sure?”“I think I’d know if I owned a cat or not Especially if it was named after one of the greatest scientists who ever lived”“Oh I am getting you confused with the other Brendon that I am in conversation with about the book Many apologies I will call again tomorrow”And she promptly hung upThe next day I was teaching filing in for a colleague who had gone to a conference and was not home But I could not shake the image of my telephone ringing endlessly in my empty house“I now understand why he considers himself colourless” I stated over the phone the following day Moriko had called at the same time as before 300 pm and I had found myself unconsciously doing small jobs waiting for the call“I see” offered Moriko “And would you identify with Mr Tazaki?”“Somewhat but not hugely We all pin our identities with those around us I have loving people in my life at the moment however apart from my partner I do not find myself defined by them I guess love for my partner is the only time I have built part of my identity into a relationship I know that things don’t generally last forever and the things that do change” “Thank you for your time Brendon We will talk again tomorrow”I managed to get a uick “Goodbye” in before the phone hung up“How did you find the ending Brendon?” Moriko asked on the Friday afternoon“Well I did like how the novel left off Incomplete Hang on how did you know I was finished?”“Let’s just call it women’s intuition” replied Moriko “Right” I said skeptically “But I enjoyed how Tsukuru found out about his past and some of the mystery was solved He had presumed the worst all along but the people that he reconnected with knew the truth and even suspected it He had once again presumed the worst and had little self worth I am glad he had an epiphany about his priorities at the end Even if it doesn't turn out I believe he would be much happier and would be able to deal with rejection in a much healthier way”“Thank you for your thoughts Brendon I am glad you enjoyed Mr Murakami’s latest book”“Thank you for listening to my thoughts Moriko”“You are very welcome Brendon”And she hung upI stood for a while next to the phone pondering these strange conversations I had over the previous week with Moriko and had a strange feeling that this was not the last I would hear from herAfter all a new Murakami work called 'The Strange Library' was set to come out in a few months


 3. Koen Van den Eeckhout Koen Van den Eeckhout says:

  To me Murakami's books are like ice cream Many people will claim that it's just of the same and in a way they are right But I am not complaining because it's just of the same delicious luscious thing Also while a too large bowl of ice cream can cause stomach troubles maybe like The Wind Up Bird Chronicles this time Murakami limits himself to a nice amount of 360 pagesI will not go into much detail on the plot At the age of 20 Tsukuru Tazaki is kicked out of his brotherhood of five friends three boys and two girls Each of them has a colorful name Red Blue White and Black except for Tsukuru It's representative for the way he thinks about himself colorless with nothing valuable to offer the rest of the group or even the world Little does he know that that's not the way the others think about him So which point of view is the right one?The major part of the book is a uest to find out why he was so harshly removed from his circle of friends A uest set to the tones of 'Le mal du pays' a melancholic melody from Liszt's 'Années de pèlerinage' a hint towards the title of the book All of this gives the book an atmosphere very similar to Norwegian WoodI had a hard time deciding whether to give this book four or five stars On the positive side I love the melancholic atmosphere the story is not too intangible it has the perfect length the characters are believable I almost couldn't put it down On the negative side some readers maybe those not very familiar with Murakami will remain dissatisfied There are several loose ends and some unexplained situations In other words it's of the same old thingI love it


 4. Sean Barrs Sean Barrs says:

  This is easily one of the saddest books I have ever read I found it extremely difficult to read in places I know what it is to lose friends to have people randomly walk out of your life as if you never existed it’s not a nice feeling after years of friendshipFor Tsukuru its four friends and they all exit at once He gets a phone call from one of them informing him that the group have unanimously decided that he is no longer part of it The shock is something that he carries with him for his entire life He loved his four friends and their departure has left him with an undying fear a fear of ever getting close to anyone ever again “It’s as if he was sleepwalking through life as if he had already died but not yet noticed itBefore him lay a huge dark abyss that ran straight through to the earth’s core All he could see was a thick cloud of nothingness swirling around him; all he could hear was a profound silence sueezing his eardrums” He had no idea why it happened and it has haunted him ever since It made him uestion his own identity and his purpose in life ultimately turning him into a cynic He never expected to find joy again or any sense of happiness He trudges through life colourless and utterly dead inside On the surface he is successful but inside he is a wreck existing though not living After sixteen years he decides to face his past and re connect with those that abandoned him so mercilessly He goes back to find the reason that almost destroyed him Murakami captures the intensity of emotions to such powerful effect through exploring such a history Few writers can get such feeling into their writing We are all waiting for something or longing for something I wonder how many people are truly happy in life? Not many When we find our shot at happiness we fly straight towards it and do everything we can to ensure that it never leaves us And if it does leave us well the aftermath is worse than death When Tsukuru’s friends abandon him he no longer is the same person It’s as simple as that He must find himself once to carry on living “The human heart is like a night bird Silently waiting for something and when the time comes it flies straight toward it” Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage is an absolutely fantastic novel and as with Norwegian Wood reading it may hurt This is a novel to learn from More Murakami for me in the future Facebook| Twitter| Insta| Academia


 5. Sophie Sophie says:

  Note there's a big spoiler in this review but I'm going to mark it so you should be able to skip itI wanted to like this book I ordered it after reading the description in the German preview and I could hardly wait The plot sounded intriguing and this was going to be the first real novel I was going to read in Japanese and it was by an author whose works I mostly enjoyed until then This was going to be so goodAnd it was in the beginning Tazaki Tsukuru used to be part of a group of very close friends in high school and even after that but then suddenly they all avoid him and tell him to never contact him again The reason? You should know why After that experience he's plunged into a deep depression and almost killed himself Still he somehow made it through that time and or less has put it past him or so he thinks until 16 years later he starts dating a woman who tells him he should try to find out what exactly happened back then in order to sort himself out The beginning starts out really strong and I have to say I could relate to both the depression and the experience very well And throughout the novel whenever women aren't involved it's a good book Murakami isn't a bad writer and he's insightful although a lot of the conclusions Tsukuru finally comes to could also be found in a Paulo Coelho book and no that is not a compliment and smart Which makes his treatment of women all the infuriating I actually don't feel like reiterating all the sickening old man's fantasies right here or the constant breast fixation which ruined an otherwise really good scene for me And even when he remembers that scene later it's always her breasts her breasts her breasts I am sorry that is disgusting And if all men do that it's disgusting What I take the most issue with is the reason his friends cut off all contact with him Now follows the spoilerSPOILER STARTI hate false rape accusations as a plot point Our culture being as it is women have a hard enough time being taken seriously when they say they have been raped even without that kind of plot point being perpetuated again and again No matter how good the book and I have yet to read one with a false rape accusation that wasn't bad it's harmful especially because it suggests it's something that happens a lot often than it does considering how often it's used in movies and books and whatnot And in this case it's even worse because it wouldn't even have been necessary in my opinion at least considering how the plot develops and the final conclusion Tsukuru comes to concerning Shiro And then there's the giant plot hole of doom how useless must the Japanese police be if after Shio's murder Tsukuru doesn't become their main suspect? I mean I've read enough mysteries and watched enough procedurals to know you look for someone with a motive And you look at the suspect's past Oh so she was part of a group of five close friends? What happened to that circle of friends? Why are they not close any? Seriously that pissed me off so much because it's sloppy I don't care about not finding out who really raped Shiro I don't care about finding out who killed her I don't even care about what happened to Haida even though the fact that Tsukuru's Kinda Sorta Gay Episode never really gets resolved but that reuires a ridiculous suspension of disbelief that I am apparently not capable of and I read BL novels for a well not for a living but I read a lot of them and I am good as suspending my disbelief is what I'm sayingEND SPOILERSAll in all the bad parts of this book stand out all the because of the good parts you could say I am incapable of giving it just one star but at the same time I am incapable of giving it than two While it is a book I ended up thinking a lot about I really didn't like it and it's very unlikely I'll ever pick up another book by Murakami because his misogynism is not something I want to engage with again


 6. Ian "Marvin" Graye Ian "Marvin" Graye says:

  From Young Adult to MatureMany of Murakami's novels deal with the transition from adolescence to adulthood This probably accounts for their amazing popularity especially with young Japanese readers However you have to wonder whether Murakami can continually plough the fields of this subject matter at his age without losing his youthful audience As at the date of publication of this novel he is aged 65 which in some countries is the traditional mandatory retirement ageI suspect that Colorless Tsukuru is a strategic move that anticipates how he will write and what he will write about in the future It might even enhance his reputation with older readersAdolescence in RetrospectThe eponymous protagonist is 36 at the time most of the novel is set It is sixteen years since Tsukuru and his four colorful friends turned 20 years of age and in a sense made the transition to adulthoodAlthough the novel is still loosely about this transition it is told from the perspective of somebody much older if still affected by itIn a way Tsukuru's pilgrimage returns him not to some source of religious belief but to his adolescence The pilgrimage is a necessary journey to the source of an understanding of his current self However temporally he must eventually return to the present when he is 36 Inevitably his pilgrimage will help him understand his immediate past the last 16 years and his present but also his futureMy copy IOn Being BlueAt the age of 20 Tsukuru's tight knit community comprised of four other school friends whose names all contain the Japanese words for colors red blue black and white suddenly dissociated themselves from him without giving him a reason From his point of view there was no reason and therefore every reason He started to think of himself as colorless an absence a nothing a zero His life consisted of nothingness He genuinely and uite understandably lived in an abyss on a precipice inside a void surrounded by darkness Initially he was tempted to commit suicide However even this act reuires some positive deliberation and eventually he can't even collect himself together enough to take the step of jumping off the precipice He continues to live not because he has decided in favour of life or against death but he simply can't be bothered to make any decision at allTsukuru assumes that the relationship with each of his friends would have continued through adulthood but for his friends' abandonment of him He assumes that it has continued between his four former friends As a result Tsukuru clings to what he has lost in the belief that it still exists In a way he holds onto something from his adolescence well into adulthood Doing so prevents him growing up and having adult relationships getting married and becoming a parentHappy TogetherAs the title indicates the narrative of the novel consists of a pilgrimage which forces him to confront his situationThe immediate trigger is 38 year old Sara who is keen to have a serious relationship with him but uestions whether he is ready She senses that Tsukuru is trapped by an emotional and spiritual blockage The only way to deal with it is to locate his four friends and find out why they abandoned him He can't simply pretend it didn't happen and move on He has to find out and deal with it no matter how bad their reasons might beSara realises that what happened to Tsukuru was so traumatic that it not only destroyed his vitality it destroyed his desire his appetite his longingShe sets him off on the pilgrimage not believing that he will automatically be happy but confident that when he returns he will be able to deal with life's challenges effectively She doesn't anticipate some fairy tale ending in which everybody lives happily ever after She simply believes in the ability of two loving adults to sort out their problems TogetherColorless but ConstructiveTsukuru was always disappointed that his name didn't represent a color like his friends However importantly it means to create to make to buildAt work he is an engineer who build railways stations that are at the hub of the transportation and communications network Ultimately he has to learn to recreate remake rebuild himself just as he would refurbish an existing railway station His station is not ready to be demolished it just needs a little renovationTokyo Metro Subway MapDifferent TransitionsTsukuru learns much from and about his friends during his pilgrimage I won't spoil it for you Suffice it to say that they have moved away from each other in their adult lives The community that Tsukuru assumed had persisted without him doesn't exist He has missed little as a result of his abandonmentInstead each of his friends has encountered their own challenges and problems making the transition to adulthoodThe causes are different for each of his friends However Murakami's message seems to be that we aren't so much challenged by external forces like fate or evil What prevents us from succeeding or being happy is our own fear of failure In love matters we often don't express our love for another because of a fear of non reciprocationDon't Let the Bad Elves Get YouMurakami implies that we miss out on a lot of life experience and happiness just because we lack the courage to tryOur confidence shines its own light It shows us the way but it also attracts others In contrast our lack of confidence is a form of darkness that obscures our vision and frustrates our happinessThis insight connects with Murakami's increasing interest in the role of the subconscious While we have grown used to the magical realism in Murakami's novels he is increasingly moving in a direction that suggests that the real darkness and unknown in within us within our sub consciousAs with psychoanalysis part of growing up is about translating the unknown into the known and the unconscious into the consciousOne of Tsukuru's friends farewells him with the words Don't let the bad elves get youIt's good advice but it emerges from a discussion about the inner demons that plagued one of their other friends In her case the bad elves resided withinSo not only do we have to keep a watch out for ourselves we have to keep an eye on ourselves our own demons Perhaps the real message is that we shouldn't let our bad selves get usWe Can Be HappyUltimately Tsukuru's pilgrimage takes him to the source of the subconscious forces that drove him towards anomie depression anxiety and potential suicideThere is a sense in which this subject matter might still be intended for young adults However I don't think there is any preconceived limit to the audience for Murakami's fiction In contemporary Western society if not Japanese and Eastern society as well adults are just as much plagued by anxiety as adolescents In fact if adults were a lot happier perhaps their children might be happier Happiness isn't necessarily comprised of material wealth I think that Murakami is trying to help generate a spiritual wealth whether or not it is theisticThe Hero's JourneyJoseph Campbell believed that the story arc of most literature and film is a hero's journey and that the hero has a thousand faces view spoilerCampbell was a big influence on George Lucas' method of story telling His film Star Wars is mentioned in this novel hide spoiler


 7. s.penkevich s.penkevich says:

  ‘ Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards’ Søren KierkegaardIt is a shame that we cannot relive the past only merely recreate it We bear the scars of events we can only comprehend in retrospect but must rely on flawed memory and biased examinations of what truly came to pass Internationally acclaimed novelist Haruki Murakami’s 2014 novel Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage—a title that screams of pure Murakami whimsy and flair¹ is a novel about looking back down the tracks of life from the speeding train of time hurling us towards unknown horizons This uiet introspective novel follows Tsukuru Tazaki as he sleuths through his past reexamining his mysterious expulsion from a high school group of peers that ‘ were a perfect combination the five of us Like five fingers’ While it is a sleek novel both engaging and easy to read it opens up a deep cavern of thought where the reader must themselves bridge the opposite sides of the narratorial chasms drawing their own conclusions much like Tsukuru must from the retrospective ruminations of his former friends Murakami succeeds with this ponderous novel about the uncertainties of identity identity formed and forged internally but highly persuaded by the external elements and how we see ourselves in the mirrors of our peers interactions with usWith Colorless Tsukuru Tazaki Murakami achieves a wonderfully delicate balance of his authorial duality—both his coming of age realist narratives and the fantastical and playful style full of parallel universes and magic—crafting a melancholy introspective investigation of self with an eerie sense of mythicality looming in the peripherals of the page As with most Murakami there are parallel narratives of time instead of parallel universes in this novel that are deftly weaved together to keep the plot compelling and extract the most from each plotline at precisely the correctly controlled moment Much of the novel goes unanswered with Tsukuru and the reader only able to speculate the truth and fear that the realm of dreams may impose upon the world of waking reality This is much of the novels charm and acts authentically as true reality where we have no concrete finality and must compose an identity based on incomplete experimentations and inferences The uestions that truly matter in life are not simple or able to be explained through clear concise language but through fluid explanations that are always seemingly just at the tip of reason; it is only through abstraction and faith in our own logic that we can come to terms with the mystery of the world around us The novel itself is much like Haida’s description of the Liszt piece The piece seems simple technically but it’s hard to get the expression right Play it just as it’s written on the score and it winds up pretty boring But go the opposite route and interpret it too intensely and it sounds cheap The intricacies of the novel would fall flat if inked by lesser authors yet Murakami applies the lightest touch and allows each moment to sing with grace‘ One heart is not connected to another through harmony alone They are instead linked deeply through their wounds Pain linked to pain fragility to fragility There is no silence without a cry of grief no forgiveness without bloodshed no acceptance without a passage through acute loss This is what lies at the root of true harmony’The problem that serves as the sparse plot’s impetus is Tsukuru’s feeling of colorlessness in life spurred by an unfortunate disassociation from his close knit group of high school friends—all with names denoting a color except for Tsukuru’s—for reasons undisclosed to him After being banned from association Tsukuru falls into a period of intense suicidal grief and after getting back on his feet has formed a self identity that assumes himself as colorless and empty He continues this way until his girlfriend during his thirties sends him on a uest to reconnect and unearth the truth of his past Among the mysteries that he encounters Tsukuru learns that he has a flawed sense of self amalgamated by the expulsion and lack of peer interaction learning that among the group he was in fact thought of as the most self assured most attractive and most successful² The constant bemoaning and low self esteem of Tsukuru may grate on some readers however Murakami does well to create an authentic psychological profile to account for why an intensely attractive male with a line of women eager to sleep with him would believe himself to be so inconseuential ‘ You can hide memories but you can’t erase the history that produced them’ Tsukuru thinks and regardless of how hard he tries to continue on with his life the past has issued profound wounds on his ego that refuse to fade with time Color or the lack thereof figures prominently in the novel The characters with colorful names seem to have pre made nearly stereotypical identities which would seem enviable to someone without a sense of self especially someone who is thrown from their pedestal into the pit of everyday life without a life line of friendly support However Tsukuru’s name means ‘to build’ and that is exactly what he must do Like the train stations he builds and restores he must build a sense of self then gut it and restore it to improve upon the flaws that fail to accommodate the reality he resides in The character Haida who temporarily assuages Tsukuru’s loneliness and peerlessness before a mysterious disappearance has a name associated with the color grey The two female figures of his childhood peers bore the names of White and Black and Haida seems to be a balance of the two in Tsukuru’s life complete with a sexual awakening and awkwardness born only in dream but feared to have a residual effect in his waking life The essence of colors extents beyond that of characters names such as the way colors found in the natural world also fall into a matrix of meaning Green it would seem is a color that provides solace to Tsukuru such as the Green Line trains that he watches come and go from a train station to relax and calm his mind or the green eyes of his girlfriend’s Finnish counterpart that immediately wrap him in a feeling of trust and comfortThe interactions with particular regard to dialogue and the sexual encounters described between Tsukuru and the women in his life have a tendency to feel stilted and uite clinical to borrow a term used in the insights of a dear friend when discussing the novel There is nearly no passion in the sex scenes merely anatomical commingling as if from a textbook and the dialogue is often overly flat and direct with characters speaking with a mannerism removed from emotion and natural cadence While this is not in keeping with the natural poetry of Murakami’s narration or with the style of his other novels it leads the reader to infer that these clinical interactions are as ‘colorless’ as Tsukuru believes himself to be yet it is not him that is colorless but the world and the lesser people around him It is the friendships the love the striving for success and betterment that provides color in this world Murakami profits by keeping the tone and description within the boundaries implied by character keeping true to what best fits the novel at a given moment and not what best suits a display of authorial his ego and he should be applauded for it However the novel does feel simile heavy with poetic observations seemingly tacked on at the end of sentences where the use of a metaphor instead would have reduced the staccato bursts of the poetic and aided in crafting a fluidly flowing river of prose as opposed to creating prose like a fluid flowing riverOne minor detail that could be also accounted for as an expression of character though leaves a bitter taste in the mouth is a vague sense of sexism prevailing throughout the novel The female characters tend to exist primarily as an extension of Tsukuru’s ego—either as a boost or deterrent of—and have little to offer outside the realm of sexuality Take for example his girlfriend who provides little information about herself sidestepping any character exposition by stating that ‘it isn’t very interesting’ whenever conversation steers towards a position where generally one would reveal a bit about themselves and instead keeps the topic of conversation constantly orbiting Tsukuru’s emotional state It would seem that Tsukuru’s world is also populated by shallow unfaithful women who exist primarily as sexual objects and want to do nothing besides talk about Tsukuru Also disuieting is when discussing the view spoilermurder of Shiro Tsukuru constantly sexualizes her through the freuent reflection of the death giving grip around her ‘ slender white throat hide spoiler


 8. Ahmad Sharabiani Ahmad Sharabiani says:

  Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage Haruki MurakamiColorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage is the thirteenthn novel by Japanese writer Haruki Murakami Published on 12 April 2013 in Japan it sold one million copies in one month Tsukuru Tazaki is a 36 year old man whose defining features are his love of train stations and the fact his four best friends all ceased to speak to him during his second year at university Like Jonah in the belly of the whale Tsukuru had fallen into the bowels of death one untold day after another lost in a dark stagnant void He now lives in Tokyo and has started seeing a new girlfriend Sara Kimoto who works at a travel agency As he explains to her over dinner back in Nagoya his high school friends were called Ao Aka Shiro and Kuro Japanese for Mr Blue Mr Red Ms White and Ms Black nicknamed after a color in their surname unlike his colorless one They used to do everything together like the five digits of a hand until that single phone call one day when they announced that they did not want to see him or talk with him ever again It was a sudden decisive declaration with no room for compromise They gave no explanation not a word for this harsh pronouncement And Tsukuru didn't dare ask عنوانها سوکورو تازاکی بی‌رنگ و سال‌های زیارتش؛ سوکورو تازاکی بی رنگ و سال های سفر معنوی اش؛ نویسنده هاروکی موراکامی؛ انتشاراتی نشر چشمه، نشر میانه، کوله پشتی، نشر قطره، نشر نیکا، تاریخ نخستین خوانش روز بیست و دوم ماه آگوست سال 2015 میلادیعنوان سوکورو تازاکی بی‌رنگ و سال‌های زیارتش؛ نویسنده هاروکی موراکامی؛ مترجم امیرمهدی حقیقت؛ تهران، نشر چشمه، 1393، در 302 ص؛ شماره شابک 9786002294340؛ موضوع داستانهای نویسندگان ژاپنی سده 21 معنوان سوکورو تازاکی بی‌رنگ و سال‌های زیارتش؛ نویسنده هاروکی موراکامی؛ مترجم میثم فرجی؛ تهران، نشر میانه، 1393، در 312 ص؛ شماره شابک 9786009481606؛ عنوان سوکورو تازاکی بی‌رنگ و سال‌های زیارتش؛ هاروکی موراکامی؛ مترجم مارال زال زر؛ تهران، کوله پشتی، 1393، در 298 ص؛ شماره شابک 9786007642016؛ عنوان سوکورو تازاکی بی رنگ و سال های سفر معنوی اش؛ نویسنده هاروکی موراکامی، مترجم مونا حسینی؛ تهران، قطره، 1394؛ در 324 ص؛ شابک 9786001198250؛عنوان سوکورو تازاکی بی رنگ و سال های سفر معنوی اش؛ نویسنده هاروکی موراکامی، مترجم مهدی غبرائی غبرایی؛ تهران، نشر نیکا، 1394؛ در 304 ص؛ شابک 9786007567128؛سال‌های زیارت؛ عنوان قطعه پیانویی کوتاه، از «فرانتس لیست»، آهنگساز و نوازنده ی مجارستانی است رمان حکایت سفر درونی جوانی ست، که چهار دوست صمیمی‌ اش، رشته‌ ی دوستی خود را با او بریده‌ اند؛ داستان درباره ی مرگ و تنهایی در عصر مدرن است؛ شخصیت اصلی کتاب سوکورو تازاکی نام دارد؛ در سال 1995 میلادی، دوستان نزدیک سوکورو، که هم‌کلاسی‌های دبیرستانیش بودند، ناگهان بدون هیچ توضیحی، تماس خود را با او بریده‌ اند، و این رخداد بر روحیه ی سوکورو، تاثیر بسیار بر جای بگذاشته است؛ شانزده سال پس از آن رخداد، در سال 2011 میلادی، سوکورو به پیشنهاد دوست‌ دخترش، برای آگاهی و دانستن ماجرا، دوباره با دوستان پیشین خویش دیدار می‌کند و ؛ ا شربیانی


 9. Darwin8u Darwin8u says:

  “You can hide memories but you can't erase the history that produced them” ― Haruki Murakami Colorless Tsukuru TazakiA slow soak in a bath of music color friends loneliness philosophy creation and death Murakami is a genius at writing with emotions swirling beneath the text He gets the importance of the notes AND the silence of prose; of the unsaid dreamy place that is both recognized and strangeThis isn't his most exciting work but it is clearly not a throw away either It brings all the usual suspects to the Murakami table Murakami writes best when he makes the reader feel like they are just near the surface of wakefulness He bends the reader into a zone where it feels like a strange contractive tendency of the surface between sleep and wakefulness between musical lucid dreams and surreal philosophical nightmaresIt feels like you are balancing blind on the edge of a train platform; you feel the sound of the train and feel the compression of his words but don't know if the Murakami train is going to hit you from the left or the right


 10. J.L. Sutton J.L. Sutton says:

  Tsukuru Tazaki’s life looks like it’s going well but he’s emotionally stuck He’s located the place in the past where this has happened a time when close friends inexplicably banish him from their group but 16 years later he still doesn’t know why What follows is a compelling idiosyncratic odyssey in search of answers and identity Murakami’s novel is a meditation on moving forward and coming to terms with a past which will always be outside our reach always incomprehensible I look forward to reading Haruki Murakami


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *