வெள்ளை மாளிகையில் eBook


வெள்ளை மாளிகையில் ❰Read❯ ➲ வெள்ளை மாளிகையில் Author C.N. Annadurai – Natus-physiotherapy.co.uk அமெரிக்கா அதிபர் பதவியில் கறுப்பு இனத்தவர் ஒருவர் அமர்ந்தால், என்ன நிகழு அமெரிக்கா அதிபர் பதவியில் கறுப்பு இனத்தவர் ஒருவர் அமர்ந்தால், என்ன நிகழும் என்று விசாலமாகக் கற்பனை செய்து 'மனிதன்' என்ற பெயரில் ஆங்கில எழுத்தாளர் இர்விங் வாலஸ் எழுதிய நூலினை அறிஞர் அண்ணா ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழாக்கிய வடிவமே ' வெள்ளை மாளிகையில்' எனும் இந்நுல் தவிர்க்க இயலாத நிலையில் குடிஅரசுத் தலைவராகும் கறுப்பர்டக்ளஸ் டில்மன் பதவியை ஏற்றுக்கொண்டதும் என்னென்ன பொய்க் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆளாகிறார், இறுதியில் அவருக்கு எதிராகச் செய்யப்படும் அனைத்து இழிசெயல்களையும் வென்று எப்படி தொடர்ந்து அவர் குடிஅரசுத் தலைவராகப் பணியாற்றுகிறார் என்பதே கதையின் சாரம்! அறிஞர் நூற்றாண்டு நினைவையொட்.

  • Kindle Edition
  • 378 pages
  • வெள்ளை மாளிகையில்
  • C.N. Annadurai
  • 01 August 2019

About the Author: C.N. Annadurai

Conjeevaram Natarajan Annadurai, C N அண்ணாதுரை affectionately known as Anna Elder brother or Arignyar Anna அறிஞர் அண்ணா Anna, the scholar, was an Indian politician who served as st Chief Minister of Tamil Nadu for days in and fifth and last Chief Minister of Madras State from until when the name of the state of Madras was changed to Tamil Nadu He was the first mem.12 thoughts on “வெள்ளை மாளிகையில்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *