es geht uns hier gut Kindle ¹ es geht ePUB í

es geht uns hier gut ❰Ebook❯ ➦ es geht uns hier gut Author Barbaros Altuğ – Natus-physiotherapy.co.uk Winter Eren, Ali und Yasemin sind in Berlin gestrandet, die Euphorie der Istanbuler Gezi Proteste ist verflogen, die Wunden noch nicht verheilt Umso gr er sind die Erwartungen an ein neues Leben nac Winter Eren, uns hier PDF/EPUB À Ali und Yasemin sind in Berlin gestrandet, die Euphorie der Istanbuler Gezi Proteste ist verflogen, die Wunden noch nicht verheilt Umso gr er sind die Erwartungen an ein neues Leben nach eigenen Vorstellungen Das Leben geht weiter, oder doch nicht Wie schmerzhafte Erinnerungen verarbeiten und neue Wege finden Nach Wochen der Ungewissheit und qu lenden Sinnfragen ver ndern zwei Nachrichten alles Yasemins Baby und Erens Romanmanuskript es geht uns hier gut baut Br cken im Geist von Gezi zwischen Gestern und Heute, zwischen Istanbul und Berlin und beweist die Macht von Liebe und B chern.


10 thoughts on “es geht uns hier gut

 1. Anil Coskun Anil Coskun says:

  duygulanmamak elde de il.


 2. Bora Bora says:

  3.5 5Kitap g zel ba lad ama ilerleyen k s mlar birazc k kafa kar tr c gibiydi Buna ra men k sac k, arkada l a, arkada l k ba lar na de inen tam bir yolculuk ve k sa zaman de erlendirme kitab yd Yazar n yaz m ekli k t olmamakla beraber ok da ak c de ildi Ve e er o sonla bitmeseydi kitab 4 puana yuvarlayaca m 3.5 puan da vermezdim.Yine de bir ey okumak gelmiyorsa i inizden ama yine de bir ey okumal y m diyorsan z bu kitab neririm.


 3. Arzu Arzu says:

  Daha ok yazar ajanl ve muhtelif mecralardaki ele tiri yaz lar ile tan nan Barbaros Altu , bu sefer yazar olarak kar m zda. biz burada iyiyiz matemati i iyi oturtulmu , zerinde ok al lm bi metin. Twitter n hayat m za getirdi i daha do rusu g t rd uzun yaz lara, metinlere vakit ay rmama iyi analiz edilmi Az, z ve etkili bi anlat m yakalanm Bu a dan gayet ba ar l buldu um bi kitap..Roman 90 sayfa. Ziplenmi b l mlerde ocu un kesi en hikayelerini arka planda Ge Daha ok yazar ajanl ve muhtelif mecralardaki ele tiri yaz lar ile tan nan Barbaros Altu , bu sefer yazar olarak kar m zda. biz burada iyiyiz matemati i iyi oturtulmu , zerinde ok al lm bi metin. Twitter n hayat m za getirdi i daha do rusu g t rd uzun yaz lara, metinlere vakit ay rmama iyi analiz edilmi Az, z ve etkili bi anlat m yakalanm Bu a dan gayet ba ar l buldu um bi kitap..Roman 90 sayfa. Ziplenmi b l mlerde ocu un kesi en hikayelerini arka planda Gezi Direni i ile yer yer anlat c y de i tirerek vermi Bunu okuyucuyu yormadan bi sadelikte, kitaba ahenk katarak yapm..Sorun u ki Gezi Direni i paralelinde anlat lan olay n son gece si, Gezi Direni i ve Gezi Ruhu ile ba da m yor. Okuru a rtmak, ters k eye yat rmak amac yla yap ld ysa kli e bi hamle olarak de erlendirilebilir. Ba ka bi ama ile yap ld ysa daha a r bi tan mlamay hak eder. nk ister istemez Berkin diyorsunuz zihninizin bi k esinde..Karakterlerden biri bu bizim hikayemiz diyor. Ben de diyorum ki, o son gece Gezi nin hikayesi de il Kurgu, matematik, anlat m olarak be endi im bi metin olmas na ra men t m d nyada yank bulmu bu direni hareketine atfedilen o son gece hi olmam Akl m n bi k esinde ger ek ama ne sorusu d nmeye devam ediyor.


 4. Ezgi Ezgi says:

  www.kitapezgisi.comK sac k bir kitap, k sac k bir hikaye, koskoca duygular, koskoca y rekler Ay e Kulin sayesinde tan t m bir yazar zerine ok fazla konu ulamayacak bir kitap Doksan sayfal k bir anlat m n i inde gencin duygular na tan kl k etmek, ac lar n hissetmek, sevin lerini g zlemlemek, Gezi olaylar n bir kez daha hat rlamak yle bir ba lad ve bitti ki hem tad dama mda kald , hem de koca bir roman okumu um gibi y klendim duygular.Ba ta biraz kar k gibi gelse de birka sayfa www.kitapezgisi.comK sac k bir kitap, k sac k bir hikaye, koskoca duygular, koskoca y rekler Ay e Kulin sayesinde tan t m bir yazar zerine ok fazla konu ulamayacak bir kitap Doksan sayfal k bir anlat m n i inde gencin duygular na tan kl k etmek, ac lar n hissetmek, sevin lerini g zlemlemek, Gezi olaylar n bir kez daha hat rlamak yle bir ba lad ve bitti ki hem tad dama mda kald , hem de koca bir roman okumu um gibi y klendim duygular.Ba ta biraz kar k gibi gelse de birka sayfa sonra her ey yerli yerine oturuyor ve kendinizi y zeysel olaylar n derin merkezinde buluyorsunuz Herkes bu hikayeyi rensin diye de il, biz unutmayal m diye yazd m Ger ek bir hikaye mi, hayal r n m bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum Hayal r n olsa bile bir yerlerde ger ekle mi bir hikaye Ger ek bir hikaye ise de hayal r n olmas n isterdim


 5. Feriha Caner Feriha Caner says:

  Barbaros Altug gelingt hier eine Exilbeschreibung wie man sie so atmosph risch dicht selten bisher gelesen hat Dies ist ist sch ne Literatur.


 6. Ekim Ekim says:

  Nas l samimisin nas l


 7. Gülden Gülden says:

  Son sayfay okudu umda kitab ok be endi imi d nd m ilk anda, ama hemen arkas ndan anlad m ki kitabin a r ba ar l olmas de il beni etkileyen, konunun ok etkilendi im bir konu olmas Hayatimin kitab diyip 5 y ld z verebilece im bir kitap de il o y zden Ancak yine de dili ak c , tarzi fena de il G zel bir kitap diyebilirim genel olarak, k t de il nk.


 8. Feriha Caner Feriha Caner says:

  K sa ve ak c b l mlerle ilerleyen, gen insan n hikayesi Ya ad klar lkede, T rkiye de umutsuzlu a kap larak gittikleri Berlin de yeni bir ya am kurmaya al yorlar Gezi olaylar t m kitab n arka plan nda ak yor ama esas malzeme bu gen insan n hayatlar nda o ana kadar olan bitenler ki farkl anlat c ile t m ge mi leri ve hayal k r kl klar veriliyor 90 sayfal k romadna B l mlerin adlar kendi ba lar na iir gibi Mesela Seni d nd mde akl ma g zel eyler gelir gibi Roman gr K sa ve ak c b l mlerle ilerleyen, gen insan n hikayesi Ya ad klar lkede, T rkiye de umutsuzlu a kap larak gittikleri Berlin de yeni bir ya am kurmaya al yorlar Gezi olaylar t m kitab n arka plan nda ak yor ama esas malzeme bu gen insan n hayatlar nda o ana kadar olan bitenler ki farkl anlat c ile t m ge mi leri ve hayal k r kl klar veriliyor 90 sayfal k romadna B l mlerin adlar kendi ba lar na iir gibi Mesela Seni d nd mde akl ma g zel eyler gelir gibi Roman gri atmosferine ra men m thi bir finalle ve ok umutlu bir sona ilerliyor G zya lar ile bitirdim ve hala akl mda c mleler d n yor yi ki okudum


 9. Jeyan Aslan Jeyan Aslan says:

  Bu kitab Ay e Kulin in Handan adl roman nda duymu tum ve Gezi ile ilgili oldu unu g r nce merak edip okudum Ilk k s mlardaki Gezi ile ilgili k s mlar, bunlar n hikayeye yedirili i ok g zeldi, fakat sanki biraz fazla h zl ge ildi, biraz daha o g nlerden, parktan bir eyler g rmek istedim Bununla beraber hikaye zaten bu Haziran Direni i dokunu u olmadan da yal n hali ile olduk a g zel.


 10. Asli Asli says:

  k sa, net, duygulu, g zel.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *