´ استراتژی اثربخش MOBI Ê4 thoughts on “استراتژی اثربخش

 1. Ali Ali says:

  اولا كه كتاب بسيار زيبايي استاين كتاب در پي رد تئوري‌هاي قديمي در مورد استراتژي استدو نكته اصلي زير را مي‌توان به عنوان لب مطالب كتاب بيان كرد1 استراتژي برنامه نيستاين ديدگاه نوين در مورد استراتژي است كه ماهيت استراتژي را از برنامه‌ريزي كاملا جدا مي‌داند بلكه استراتژي را زاييده فرصت‌ها مي‌داند و وظيفه استراتژي را استفاده از فرصت‌ها معين مي‌كند در اين ديدگاه استراتژي لزوما بلندمدت نيست بلكه حتي مي‌تواند كمتر از يك برنامه يك ساله باشد2 تدوين استراتژي يك راه مشخص و فرموله ندارداين ديدگاهي است كه جديدا در بسياري از شاخه‌هاي مديريت به وجود آمده است به اين معني كه به وجود آوردن فضا را مهمترين راه براي موفقيت ايده‌هاي مديران مي‌داند و تدوين و اجراي استراتژي‌ها هم از اين امر مستثني نيستنداين رويكرد استفاده از روش‌هاي كلاسيك و تحليلي تدوين استراتژي مثل ماتريسSWOTو را فاقد كارآيي مي‌داند و همان راه حل بالايي را پيشنهاد مي‌كنداين كتاب ظاهرا حاصل تز دكتراي دكتر غفاريان مي‌باشد كه آقاي شيخ عبالحميد واسطي در كارگاه نگرش سيستمي به دين به ما دادند وقتي من اين كتاب را خواندم به من گفتند كه اين كتاب براي شروع اصلا مناسب نيست و بايد از يك كتاب كلاسيك براي اغاز مطالعات استراتژيك شروع كرد مثلا كتاب مديريت استراتژيك ديويد


 2. فروغ وفایی فروغ وفایی says:

  این کتاب درباره مفاهیم استراتژی، پارادایم، فرصت، مزیت رقابتی و یه مفهوم جالب به اسم استراتژی خرد حرف میزنهخیلی خوب این مفاهیم رو کنار هم چیده و درک عمیقی از اینها و ارتباطشون باهم ایجاد کردهحتما توصیه میکنم بخونید


 3. ehsan karimkhani ehsan karimkhani says:

  خدابیامرزه مرحوم وفا غفاریان رو حق بزرگی بر گردن صنعت مخابرات و داده و تکنولوژی ایران دارند


 4. zahra yazdannezhad lomer zahra yazdannezhad lomer says:

  از خوندنش لذت بردم، دید خوبی بهم می داد


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

استراتژی اثربخش [Read] ➪ استراتژی اثربخش By وفا غفاریان – Natus-physiotherapy.co.uk فهرست مطالب مقدمه ناشرپیشگفتارمقدمه استراتژی در بستر زمانبخش نخست جوهره استراتژیفصل 1 استراتژی چیست؟فصل 2 پا فهرست مطالب مقدمه ناشرپیشگفتارمقدمه استراتژی در بستر زمانبخش نخست جوهره استراتژیفصل استراتژی چیست؟فصل پارادایم چیست؟فصل استراتژی ها و پارادایم هابخش دوم استراتژی اثربخشفصل دیدگاه سازیفصل فرصت یابیفصل تحلیل گلوگاهفصل راهیابی استراتژیکبخش سوم استراتژی خردفصل اقتصاد مدیریتیفصل تصمیم گیری استراتژیکفصل چگونه اثربخشی استراتژی را حفظ کنیم؟ضمیمه.