انقلاب و بسیج سیاسی Epub ñ

انقلاب و بسیج سیاسی ❮PDF / Epub❯ ☉ انقلاب و بسیج سیاسی ✩ Author حسین بشیریه – Natus-physiotherapy.co.uk Popular Ebook, انقلاب و بسیج سیاسی author حسین بشیریه This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the c Popular Ebook, انقلاب و بسیج سیاسی author حسین بشیریه This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book انقلاب و بسیج سیاسی, essay by حسین بشیریه Is now on our website انقلاب و MOBI :Ê and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you.


10 thoughts on “انقلاب و بسیج سیاسی

  1. Mostafa Mostafa says:

    نام مولفِ اثر خود دلیل برلازم بودن خواندن این کتاب نه تنها برای علاقه مندان به علم سیاست بلکه برای تمام اقشار دغدغه‌مند است. کتاب با متنی روان به بررسی نظریات جامعه شناختی و تحلیلی اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی و سیاست در باب مقوله انقلاب پرداخته است. خواندن این کتاب از آن جهت لازم است که نه تنها به بررسی مقوله انقلاب از قبیل انواع آن, نوع رخداد آن, پیامدهای درازمدت و کوتاه مدت آن و... میپردازد بلکه به نکات تاریخی از دیگر انقلاب ها هم اشاره ای دارد. تمرکز اصلی البته بر روی دو انقلاب بزرگ تاریخ یعنی انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اکتبر روسیه است. این کتاب فهمی از پدیده انقلاب میدهد و از این بابت میتوان درک درستی از شرایطی که ممکن است بعدها در برهه های مختلف به قوع بپیوندد بدهد و مخاطب را به درک و بینش عمیق تری نسبت به وقایع برساند.


  2. Arash kh Arash kh says:

    کتاب توسط دکتر بشیریه گرد آوری شده و بیان کننده نظریات صاحب نظران است . کتاب متن نسبتا سنگینی دارد و روان نوشته نشده است. سال ها پیش این کتاب را خوانده ام. این کتاب هم دیگر به روز نشده و صرفا بدون اصلاحی تجدید چاپ می شود.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *