↠ Hermann Hesse PDF Ê

Hermann Hesse ❂ [EPUB] ✺ Hermann Hesse By Bernhard Zeller ➛ – Natus-physiotherapy.co.uk Um meine Geschichte zu erz hlen, mu ich weit vom anfangen Ich m te, w re es mir m glich, noch viel weiter zur ckgehen, bis in die allerersten Jahre meiner Kindheit und noch weit ber sie hinaus in die Um meine Geschichte zu erz hlen, mu ich weit vom anfangen Ich m te, w re es mir m glich, noch viel weiter zur ckgehen, bis in die allerersten Jahre meiner Kindheit und noch weit ber sie hinaus in die Ferne meiner Herkunft zur ck Auch die Geschichte Hermann Hesses, der mit diesen Worten den Demian beginnt, mu , soll sie erz hlt werden, weit vorn anfangen, denn Herkunft, Kindheit und Jugend haben sein Dichten und Denken ein Leben hindurch stets von neuem besch ftigt.


About the Author: Bernhard Zeller

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Hermann Hesse book, this is one of the most wanted Bernhard Zeller author readers around the world.10 thoughts on “Hermann Hesse

 1. Cem Cem says:

  Hesse nin yap tlar n n i eri ini kendini anlat m, kendini z mleme, kendisiyle ve evresiyle hesapla ma abas olu turuyor genellikle romanlar nda bile bir deneme havas soluyorsunuz Onun ya am ser veninin izlenmesinde ek kaynaklara ihtiya yok, yap tlar yazar n d ve i ya am na a lan kap y aral yor n m zde hatta Hesse nin ya am yla rt yor.Manast r okulunda okuyor, k t phanede, kitabevinde rakl k, kalfal k yap yor ten i e Tanr yla, d nyayla cebelle ip duruyor, kendini o u zam Hesse nin yap tlar n n i eri ini kendini anlat m, kendini z mleme, kendisiyle ve evresiyle hesapla ma abas olu turuyor genellikle romanlar nda bile bir deneme havas soluyorsunuz Onun ya am ser veninin izlenmesinde ek kaynaklara ihtiya yok, yap tlar yazar n d ve i ya am na a lan kap y aral yor n m zde hatta Hesse nin ya am yla rt yor.Manast r okulunda okuyor, k t phanede, kitabevinde rakl k, kalfal k yap yor ten i e Tanr yla, d nyayla cebelle ip duruyor, kendini o u zaman d lanm , terk edilmi hissediyor kili lokantalara dadan yor bir d nem, sa da solda s rt yor, ona buna bor lan yor Heine yi, Gogol , Turgenyev i, Goethe yi elinden d rm yor Ruhunda esen havan n barometresi, ta k n bir ne e, h z n ve ahlaki bir mahmurluk aras nda al al p y kseliyor.Yap tlar yla kalabal klara de il, tek ki ilere y nelmek ister Hesse, yazd klar n n yay nlanmas na fazla de er vermez Hayat n n ger e ini hep eylem olu turur, 85 ya na kadar al kanl n ve ak l sa l n yitirmez Yazarlar, ressamlar ve m zisyenlerle s k dostluklar kurar Kendisi de bir s r resim yapm t r Politika, milliyet ilik, hatta vatanseverlik, ona uzak kavramlard r Yazar olarak bireysel insanl k davas n n yan nda yer almay tercih etmi tir, toplumsal de il Ancak yine de yazd yaz larda Alman ulusunu kendini tan maya ve sa duyulu davranmaya a rm t r.Yap tlar genelde bir ruh biyografisidir ki kutup aras nda gidip gelir ya am yaln zca i g d yle us ya da ermi likle sefahat d k nl aras nda de il, say lamayacak kadar ok kutup iftleri aras nda Kendisi de i ed n kl kle d ad n kl k aras nda gidip gelir mr boyunca bu ikisi aras nda Budizm i and ran bir orta yol bulmak istercesine Ayn ekilde yerle iklikle g ebelik aras nda da gider gelir, birini b r ne tercih edemez g r n r, ama benim tespitim, g ebelik a r basar o u zaman Di er gidip gelmede de i ed n kl k a r basar bana kal rsa Onun uygulamaya al t d ad n kl k ve yerle iklik biraz zorlamad r bana g re, ya da di erinden b kt zaman ko tu u bir s nakt r Birka HH kitab okuyup z msedikten sonra onun biyografisini de okumak farzd r


 2. Josefina Wagner Josefina Wagner says:

  Hermann Hesse yi okuyanlarin sevbilecegi bir eser yine de mutlaka okunmasi gerekir diye dusunmuyorum Hesse zaten romanlarinin cogunda kendi yasantisindan yansimlari bir sekilde anlatiyor Ve bunlari onlarin serlri icinde g ren bir okuyucusu olarak tekrari yasadim diyebilirim Guzel bir anlatim yazar hakkinda kacirdiklarim var mi diye merak ederseniz okuyun derim.


 3. Nevra Arslanturk Nevra Arslanturk says:

  ok iyi bir biyografi Koyu bir Hesse sever olarak ben ok keyif ald m okurken, yazara dair bir ok detay reniyorsunuz Edebiyat n ya am ger e i zerine etkisi c mlesi ile bitiriyor biyografiyi Zeller Derin ya am sorgusunda hep yan mda hissetti im Hesse ye bir mektupta ben yazmak isterdim 1930 da bir okuyucuya yazd mektupta Hesse Benim i in Knulp ve Demian, Siddharta, Klingsor, Bozk rkurdu ya da Goldmund dan her biri bir tekinin karde idir, her biri ele ald m teman n bir e itlemesidi ok iyi bir biyografi Koyu bir Hesse sever olarak ben ok keyif ald m okurken, yazara dair bir ok detay reniyorsunuz Edebiyat n ya am ger e i zerine etkisi c mlesi ile bitiriyor biyografiyi Zeller Derin ya am sorgusunda hep yan mda hissetti im Hesse ye bir mektupta ben yazmak isterdim 1930 da bir okuyucuya yazd mektupta Hesse Benim i in Knulp ve Demian, Siddharta, Klingsor, Bozk rkurdu ya da Goldmund dan her biri bir tekinin karde idir, her biri ele ald m teman n bir e itlemesidir Diye a klar Yap tlar n n ok odal evindeki ba ki ilerin t m Hesse nin kendi ruhunun biyografileri, kafada retilen yeni yeni ya am yk leridir


 4. Metin Döşlü Metin Döşlü says:

  Kitaptan Yap tlar n n ok odal evindeki ba ki ilerin t m Hesse nin kendi ruhunun biyografileri, kafada retilen yeni yeni ya am yk leridirBenim i in Knulp ve Demian, Siddharta, Klingsor, Bozk rkurdu ya da Golmund dan her biri bir tekinin karde idir, her biri ele ald m teman n bir e itlemesidir


 5. Magdalena Augustyn Magdalena Augustyn says:

  Ksi ka pozwala g biej wej w wiat Hermanna Hessego, lepiej zrozumie przekazywane przez niego tre ci i z o y w ca o jego ycie z tw rczo ci.Hesse pisze prostym j zykiem o skomplikowanych emocjach, kt re mo na zrozumie tym atwiej, e znajduje si ich odbicie w sobie Martin Buber Hesse s u y temu samemu celowi zar wno przez to, co pisa , jak i przez to, jaki by w dzia aniu jako cz owiek, jako homo humanus, wyst puj c zawsze tam, gdzie by o trzeba, w imi ca o ci i jedno ci istoty Ksi ka pozwala g biej wej w wiat Hermanna Hessego, lepiej zrozumie przekazywane przez niego tre ci i z o y w ca o jego ycie z tw rczo ci.Hesse pisze prostym j zykiem o skomplikowanych emocjach, kt re mo na zrozumie tym atwiej, e znajduje si ich odbicie w sobie Martin Buber Hesse s u y temu samemu celowi zar wno przez to, co pisa , jak i przez to, jaki by w dzia aniu jako cz owiek, jako homo humanus, wyst puj c zawsze tam, gdzie by o trzeba, w imi ca o ci i jedno ci istoty ludzkiej


 6. Fatma Burçak Fatma Burçak says:

  Herman Hesse nin eserleriyle birlikte incelendi i, anlat ma yer yer eserlerinden al nt lar n da e lik etti i g zel bir inceleme


 7. Tahir Yıldız Tahir Yıldız says:

  Hesse yi yak ndan tan mak isteyenler i in g zel bir derleme biyografi.


 8. Dirk Dirk says:

  Exzellente kurze Biografie Hermann Hesses und kurze Einf hrung in sein Werk Sehr zu empfehlen.


 9. David David says:

  An excellent literary biography Zeller weaves a lot of Hesse s own voice into the narrative, but fails to cite where all of the quotes are coming from, making it difficult to track down further reading Nevertheless, the reader gets a better understanding of Hesse and his trajectory as self explorer and author.


 10. Ruby Ruby says:

  I suppose I would have liked this a bit better if I had readbooks by Hesse, because now a lot of this didn t make that much sense to be and I also didn t want to be spoiled The writingstyle was a bit dry and there were too many, too long quotes by Hesse used througout the book, but overall it was okay.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *