Paperback Í Fadiş PDF Ê


Fadiş ✯ [PDF] ❤ Fadiş By Gülten Dayıoğlu ✼ – Natus-physiotherapy.co.uk Kurtulu Sava s ras nda Yunanl lar, ge tikleri her yeri yak p y k yorlard B t n Anadolu ayaklanm t K ylerde, kasabalarda ve ehirlerde her ey alt st olmu tu Herkes, her an tetikte ve tedirgindiToroslu k Kurtulu Sava s ras nda Yunanl lar, ge tikleri her yeri yak p y k yorlard B t n Anadolu ayaklanm t K ylerde, kasabalarda ve ehirlerde her ey alt st olmu tu Herkes, her an tetikte ve tedirgindiToroslu kasabas d man n yolunun st ndeydi Halk, kasabadan ayr l p k ylere s nm t Gen ve g l erkekler askere al nm , geride sakat ya da ya l erkeklerle kad nlar ve ocuklar kalm t Eli silah tutanlar, d man n ge ece i yollara tuzaklar kuruyorlardD man g l yd Ac mas zd Yoluna kan ya l , ocuk kad n ayr m g zetmeden hemen ld r yordu.

 • Paperback
 • 160 pages
 • Fadiş
 • Gülten Dayıoğlu
 • Turkish
 • 09 January 2017
 • 9754050929 Edition Language Turkish URL

About the Author: Gülten Dayıoğlu

Day o lu completed her education at Be ikta Atat rk Anadolu Lisesi and also attended the Istanbul University Faculty of LawIn third grade, her teacher realized that she had immense writing skills and at the age of , one of the stories she wrote was published in a local newspaper in Since then, she has written books for children and teenagers.10 thoughts on “Fadiş

 1. Zehra Burcu Zehra Burcu says:

  Mavi ciltli bir kopyas vard bende, s k ld k a a ar a ar okurdum Yoksulluk i indeki bir ocu un o sade ya ant s , s cak bir his verirdi hep bana S m r derecesinde bir duygusall vard denebilir Sonra bir g n, annem benden habersiz rencilerine g t r verdi bu kitab , evdeki di er kitaplar gibi O g n bug nd r, bir sahafta mavi ciltli o kopyas n bulurum diye umar m.

 2. Gulen Gulen says:

  Annemlerin evinde duruyor, ayn kapak ayn bask ocuklu umun g zel an lar , ileride kendi o lumun da ayn kitab okumas n isterim.

 3. çiğdemmmmm çiğdemmmmm says:

  bu da k z m n sevmedi i bir kitap oldu u i in merak ettim a r duygusal diyeyim , hatta biraz duygu s m r s boyutunda, bizim ocuklu umuz i in anlaml ama yeni nesil i in gereksiz l de ac kl

 4. Tuğçe Tuğçe says:

  ocuklu umda sevdi im bir kitapt

 5. Gülsay Gülsay says:

  Asla unutmam seni Fadi yle s cak bir konun vard ki 10 y l sonra bile ilk g nk gibi hat rlar m seni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *