Pădurea metalurgică MOBI Ê Paperback

Pădurea metalurgică ➾ [Download] ➻ Pădurea metalurgică By Radu Andriescu ➷ – Natus-physiotherapy.co.uk O ruptură totală de lirismul tradițional care între noi fie vorba se regăsește în cele mai «moderne» manifestări poetice chiar și în fracturism fie și în manifestările hip hop autohtone O ruptură totală de lirismul tradițional care între noi fie vorba se regăsește în cele mai «moderne» manifestări poetice chiar și în fracturism fie și în manifestările hip hop autohtone fie și în «băşcălie» o abordare de tip anglo saxon cu rădăcini vizibile în TS Eliot lipsită însă de substratul metafiziccult al poemelor acestuia și chiar de ce nu de același lirism decelabil în La figlia che piange cu totul neobișnuită pentru peisajul nostru poetic” Bogdan Alexandru Stănescu Cît de înșelătoare e impresia de realitate din poemele lui Radu Andriescu Imaginile se întipăresc pe o retină care le diafanizează le transformă în ritm înaintare molcomă întreruptă poate de cîte un gol de memorie Plăcerea seriilor fastuoase bucuria redescoperirii vocabulelor și a rostirii lor guvernează alcătuirea frazelor ample Cu aceleași nume de locuri și străzi scuturate acum de banalitate și scoase de sub presiunea concretului pînă devin aeriene imponderabile se înaltă un oraș himeric muzical cu multe cotloane sonore străbătute și reinventate în fiecare poem” Gabriela Gavril Maleabilă lipsită de restricțiile formale impuse de necesitățile efectului și de parcimonia diplomatică a discursului poezia lui Radu Andriescu își speculează propria locvacitate Abundență pînă la exces ea nu se cere împuținată trunchiată ci – paradoxal – crezută pe cuvînt ca o mărturie” Cosmin Ciotloş.


1 thoughts on “Pădurea metalurgică

  1. Ioan Ioan says:

    O carte care cu siguranță atât din punct de vedere tematic cât și din punct de vedere stilistic reprezenta în anul apariției2008 o sustragere extrem de asumată de la poeticile la modă din perioada respectivă fiind însoțită implicit de o receptare minimală din partea publicului dar care acum îmi pare foarte actuală


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *